რა უნდა ვიცოდეთ დედა ფუტკრის შესახებ

დედა, ფუტკარი, მეფუტკრეობა

ფუტკრის ოჯახი, როგორც ბიოლოგიური და სამეურნეო ერთეული, ხუთი შემადგენელი ნაწილისაგან შედგება:

1. დედა ფუტკარი (ძირითადად ერთი);
2. მუშა ფუტკრების ცვლადი რაოდენობა (სეზონის მიხედვით – მამალი ფუტკრების გარკვეული რაოდენობა);
3. აშენებული ფიჭები გარკვეულ ბუდეში (ბუნებრივ ან ხელოვნურ ნაგებობაში: ხის ღრუში, კლდის ნაპრალში, სკაში, გეჯაში და ა. შ.);
4. საკვები მარაგის გარკვეული რაოდენობა (თაფლისა და ჭეოს სახით);
5. განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე მყოფი ბარტყი (სეზონის მიხედვით.

ფუტკრის ოჯახის ამ შემადგენელი ნაწილების ურთიერთდამოკიდებულება და თანაფარდობა განსაზღვრავს მის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას წლის განმავლობაში, ასევე მისი ზრდა-განვითარების სეზონურ ფაზებს.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

დედა, ფუტკარი, მეფუტკრეობა

თქვენი რეკლამა