კალმახა სოკოს წარმოების ტექნოლოგიური რუკა

კალმახა, სოკოს, ინტესიური, მეთოდი

ტექნოლოგიური რუკა შედგენილია აბაშის კოოპერატივ „სოკოს სახლისათვის“ და ემყარება გასულ წლებში ჩატარებული სამუშაოების მასალებს და განსაზღვრულია მიმდინარე და მომავალი წლის საკულტივაციო პერიოდის დამთავრებამდე გამოსაყენებლად.

კალმახა სოკოს (ლათ. Pleurotus ostreatus) კულტივირება წლების განმავლობაში წარმოებს ჩვენს მიერ ე.წ. ინტენსიური მეთოდით.

სოკოს კულტივირებისას მიღებული გამოცდილება გვარწმუნებს რომ სოკოს ბიზნესი მაღალშემოსავლიანი და რენტაბელურია.

სოკოს მოყვანა შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის და წარმოების ნარჩენებზე (ნამჯა, სიმინდის ნაქუჩი, მზესუმზირის ჩენჩი, ბამბის გადამუშავების ნარჩენები).

მოსავლის აღების შემდეგ დარჩენილი სუბსტრატით შეიძლება ცხოველების გამოკვება, ხოლო ნიადაგში შეტანა აზოტით ამდიდრებს მას.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

კალმახა,სოკო

იხილეთ აგრეთვე: კალმახა (ხის სოკო)-გამრავლების ინსტრუქცია-ორი ვარიანტი

თქვენი რეკლამა