ღორის მოშენება და დაავადებათა პროფილაქტიკა

ღორი, ღორის, მოშენება

ღორი, საკუთარი ბიოლოგიური თავისებურებებით, საუკეთესო სასოფლო-სამეურნეო ცხოველია, რომელიც ხასიათდება ადრემწიფადობით.

იგი სქესობრივად 4-5 თვის ასაკში მწიფდება და 7-8 თვის ასაკიდან შესაძლებელია მისი პირველ დაგრილებაზე გაშვება.

ინტენსიური სუქების დროს თანამედროვე ჯიშების ბურვაკებს 6-7 თვის ასაკში შეუძლიათ 100 კგ ცოცხალ მასას მიაღწიონ, ხოლო წლის განმავლობაში ერთი ძირითადი ნეზვიდან 2-2,5 ტონა ხორცის წარმოება შეიძლება.

ერთი კგ ცოცხალი მასის მატებაზე 4,5-5 საკვები ერთეული იხარჯება. ღორს ახასიათებს მაკეობის მოკლე პერიოდი, რომელიც საშუალოდ 115-118 დღეს გრძელდება.

ეს სხვა საკითხები იხილეთ ფერმერის გზამკვლევში “ღორის მოშენება და დაავადებათა პროფილაქტიკა”.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ღორი, მოშენება, მოვლა

თქვენი რეკლამა