პეკანი, კაკალი, გამრავლება
მებაღეობა

პეკანის თესლით გამრავლება

პეკანის გამრავლება შესაძლებელია თესლით და ვეგეტაციური წესით. მსოფლიოში გამრავლების ფართოდ მიღებული ხერხია თესლით გამრავლება. გამრავლებისათვის თესლი უნდა ავიღოთ სადედე მცენარეებიდან. სადედე მცენარედ უნდა შეირჩეს საუკეთესო ფორმის (ჯიშის) მცენარე. სადედე ხე უნდა აკმაყოფილებდეს ჯიშისათვის დამახასიათებელ ყველა […]

ფორთოხალი, დარგვა
მებაღეობა

ფორთოხალი – საბაღე ნაკვეთის შერჩევა, ნიადაგის მომზადება და დარგვა

ნაკვეთის შერჩევა ციტრუსოვანთა ბაღების სწორ ორგანიზაციას მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით მთიან ადგილებში. მასზე დიდადაა დამოკიდებული ეროზიულ მოვლენებთან ბრძოლის ღონისძიებების გატარება, აგროტექნიკის ეფექტურობა. ნაკვეთის შერჩევა ხდება სახეობების ბიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე, მიკ-როკლიმატური პირობების გათვალისწინებით: რელიეფის, ზღვის […]

მუშმულა, მუშმალა, ბუშმალა
მებაღეობა

მუშმულა (Eriobotrya japonica) – მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია

მუშმულა (იაპონური ზღმარტლი) განთქმულია ნაყოფის ადრე მომწიფებით, ნაყოფი გემრიელი და უხვწვნიანია. იჭმევა ნედლად, შეიძლება გამოყენებულ იქნას აგრეთვე დასაკონსერვებლად. ნაყოფი შეიცავს შაქარს 8-დან 12 %-მდე, ვიტამინი C – 1,72 მგ. 100 გრამში. ადრე შემოსვლის გამო (ივნისი) […]

საქართველოში, გვარცელებული, ნუში
მებაღეობა

ნუშის ზოგადი დახასიათება და საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ჯიში

ზოგადი დახასიათება ნუში ეკუთვნის ვარდყვავილოვანთა ოჯახს და ტყემლისებრთა ქვეოჯახს. ნუშის გვარში გაერთიანებულია 40-ზე მეტი სახეობა. ნუშის ხის სიმაღლე 10 მეტრამდე აღწევს. მისი ფოთლები ძლიერ წააგავს ატმისას. ფოთოლი მოკლე ლენცეტისებრია. ყუნწი მოკლეა, ფოთლის ფუძესთან აქვს 2-4 […]

მოცვი, ლურჯი, გაშენება, კენკრა
მებაღეობა

მოცვი – ნიადაგის და ნაკვეთის შერჩევა, ადგილი თესლბრუნვაში

რელიეფი და ნიადაგის არეს რეაქცია (pH). მოცვის გაშენებისათვის საუკეთესოა ვაკე ან ფერდობი ადგილი, სადაც კარგია აერაცია, ნაკლებია სოკოვანი დაავადებები და მოყინვით გამოწვეული დაზიანება; დაცულია ცივი ქარებისგან ქარსაცავით, რაც ამცირებს კვირტების გამოშრობას და სიცივით გამოწვეულ დაზიანებას. […]

კინკანი, კუმკვატი
მებაღეობა

კინკანი ანუ კუმკვატი – ნარინჯოვანთა ჯგუფის მარადმწვანე მცენარე

კინკანები ძალიან საინტერესო მცენარეებია. მათ დიდი მორფოლოგიურ-ბიოლოგიური მსგავსება აკავშირებს ციტრუსის გვართან. ისხამენ შესანიშნავ ნაყოფებს, რომლებიც საუკეთესო ნედლეულია საკონდიტრო და საკონსერვო მრეწველობისათვის. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შესაძლებელია დამზადდეს საუკეთესო ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა: მურაბა, ჟელე, მარმელადი და ცუკატები. […]

პავლოვნია, ტყე, გამწვანება
მებაღეობა

პავლოვნია – დარგვა, დარგვისა და ჭრის სქემა, მოშენება

რამდენად მართალია სიკეეთები, რომელსაც ამ ხეს მიაწერენ ძნელი სათქმელია, თუმცა ჩვენ მაინც გთავაზობთ ინფორმაციას პავლოვნიას გაშენების შესახებ. /აგროკავკასია/ იმ შემთხვევაში, თუ პავლოვნიას დარგვის მიზანი სამრეწველო ტყედ გაშენებაა, საჭიროა მაღალი, სწორი ღეროების დარგვა პირველი სეზონის განმავლობაში. […]

მანდარინი, ნერგი, დარგვა
მებაღეობა

მანდარინის საბაღე ნაკვეთის შერჩევა და ნერგის დარგვა

მანდარინის საბაღე ნაკვეთის შერჩევა მანდარინის ბაღების გაშენებისას მეტად დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილის ოპტიმალური პირობების შერჩევას და მის სწორ ორგანიზაციას. ტერიტორიის ორგანიზაციისათვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს რელიეფს. არჩევენ ვაკე და მცირე დაქანე-ბის (0-50), საშუალო დაქანების (5-200) ფერდობებს, […]

მაყვლის, ნაკვეთის, არჩევა
მებაღეობა

მაყვალი – როგორ შევარჩიოთ ნაკვეთი მაყვლის დასარგავად

მაყვლის გასაშენებლად ადგილის შერჩევისას საჭიროა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორის გათვალისწინება: ნიადაგის ტიპი და ნაყოფიერება; დრენაჟი; ქარისგან დაცვა; განათება; წყლის ხელმისაწვდომობა; მაყვლის გასაშენებლად უნდა შეირჩეს კარგად განათებული ადგილი. მაყვალი არ უნდა დაირგას ხეების რიგების ან შენობების ჩრდილში. […]