სომხეთმა სიგას ხიზილალის ექსპორტი აკრძალა

სომხეთი, სიგას, ხიზილალა

სომხეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ქვეყნიდან სიგას ხიზილალის ექსპორტზე ექვსთვიანი აკრძალვის დაწესების შესახებ.

გადაწყვეტილება მინისტრთა კაბინეტის 21 დეკემბერს სხდომაზე დამტკიცდა და ის მიზნად ისახავს სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, სევანის ტბის ბიოლოგიური რესურსების მდგრადი გამოყენებისა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას.

„სევანის ტბაში სიგას სამრეწველო წარმოების რეგულირების პროცესის შედეგად, ბოლო წლებში ტბაში იმატა ამ თევზის ბიომასამ (2019 წელს 2668 ტონა, 2020 წელს 2345 ტონა, 2021 წელს 5348 ტონა და 4700 ტონა. 2022 წელს), რამაც შესაძლებელი გახადა კომერციული თევზწარმოების უზრუნველყოფა (300 ტონა 2020 წელს, 300 ტონა 2021 წელს, 600 ტონა 2022 წელს, 600 ტონა 2023 წელს). თუმცა, ბოლო წლებში ამ თევზის ბიომასის ზრდის ტენდენცია არ უზრუნველყოფს ტბაში ველური თევზის სახეობების ნორმალურ ზრდას და ოპტიმალურ რაოდენობას (ზოგიერთი მეცნიერული მონაცემებით თევზის საერთო მარაგი 10000 ტონამდეა, სამრეწველო დაჭერა დაახლოებით 2000 ტონაა. ან მეტი)“, აღნიშნულია დოკუმენტში.

დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ სომხეთის რესპუბლიკაში არ არის ისეთი ველური თევზის სახეობა, რომლის ხიზილალა სამრეწველო მნიშვნელობისაა. თევზის სახეობების მოცულობის გაზრდის აუცილებლობას ადასტურებს მეცნიერული მონაცემები, რაც ხაზს უსვამს ველური თევზის სახეობების დაცვისა და ნორმალური გამრავლების მნიშვნელობას.

სომხეთის მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მიზნად ისახავს ბიოლოგიური რესურსებისადმი მომხმარებელთა დამოკიდებულების და ტბაზე ნეგატიური ზემოქმედების პრევენციას. ამ სამართლებრივი აქტის ფარგლებში, სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან სიგას ხიზილალის ექსპორტი აკრძალულია ექვსი თვით.

კრედო ბანკი