დაავადებისადმი რეზისტენტული თუთის ხეები ჯიღაურას ბაზაზე

თუთის, ხეები, თუთა, ჯიღაურა

ჯიღაურას ბაზაზე თუთის 40-მდე დაავადებისადმი რეზისტენტული ფორმაა მოძიებული და დაცული.

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჯიღაურას მრავალწლოვანი კულტურების საცდელ-სადემონსტრაციო ბაზაზე, თუთის სადემონსტრაციო ნაკვეთში ახალი ფორმების გაშენება მიმდინარეობს.

აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახური, 2014 წლიდან, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში აქტიურად ახორციელებს ექსპედიციებს და კვლევებს ფიტოპლაზმური დაავადებების მიმართ რეზისტენტული თუთის ფორმების მოძიების, შესწავლის, გამრავლების და გავრცელების მიმართულებით. ამ ეტაპისთვის მოძიებული და თუთის საკოლექციო ნაკვეთში დაცულია თუთის 40-მდე რეზისტენტული ფორმა.

თუთის, ხეები, თუთა, ჯიღაურა

თუთის კულტურის შესწავლის მიზნით, აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახური, სხვადასხვა კვლევას ახორციელებს, მათ შორის  უვირუსო ნერგის მიღების მიზნით სრულიად ახალი მეთოდის დანერგვას და თუთის ნერგების დაჩქარებული მეთოდით მიღებას. ამ ეტაპზე მეცნიერები თუთის ინ-ვიტრო მცენარის გამოყვანის მიმართულებით აგრძელებენ მუშაობას.

თუთის, ხეები, თუთა, ჯიღაურა

საქართველოში თუთა მრავალსაუკუნოვანი ისტორიით და მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. მას ძირითად აბრეშუმის ჭიის საკვებ ბაზად იყენებენ, თუმცა ასევე აქტიურად გამოიყენება ეროზიის საწინააღმდეგოდ და ქარსაფარ ზოლებში, მისი ღრმად განვითარებული ფესვთა სისტემის და ტოტების სწრაფი ზრდის გამო.

თუთის, ხეები, თუთა, ჯიღაურა

ჯიღაურას ბაზაზე, თუთის საკოლექციო ნაკვეთის გარდა, გაშენებულია სადედე-საკალმე და სადედე-სათესლე სანერგე, სადაც საშუალოდ 500-1000 ნერგის გამოზრდაა შესაძლებელი. დაგეგმილია თუთის ინტენსიური პლანტაციის გაშენება და  ბიომასის გადამუშავებით საწვავი ბრიკეტის მიღება.

წყარო: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

იხილეთ აგრეთვე: თუთა-დარგვა, გასხვლა-ვარჯის ფორმირება, მოვლა, ბაღის გაშენება

თქვენი რეკლამა