ხორბლის მოყვანის ტექნოლოგია ბიო (ორგანული) მეურნეობისთვის

პურო, ხორბალი, ბიო, ორგანული, ბიოაგრო

საშემოდგომო ხორბლის თესვა უნდა ჩატარდეს ოქტომბერ-ნოემბერში, საგაზაფხულო ხორბლის კი აპრილის თვეში.

ხორბლისთვის სასურველია მოხდეს ისეთი ფართობის შერჩევა სადაც წინა წლებში არ იყო კულტივირებული მარცვლოვანი კულტურები.

ფართობის შერჩევის შემდეგ:

→ ნიადაგის სახნავ ფენაში ჩატარდეს ბიოლოგიური და ქიმიური ანალიზი;

→ ნიადაგის დამუშავება უნდა მოხდეს აგროწესების დაცვით. (სასურველია ნიადაგი დამუშავდეს ჩიზელით);

→ ნიადაგის ქიმიური ანალიზის საფუძველზე შეირჩეს სასუქის (ორგანიკა) დოზა;

→ კლიმატური მოთხოვნების მიხედვით უმჯობესია შეირჩეს ადაპტირებული (შეჩვეული) ხორბლის ჯიშების სტანდარტული სათესლე მასალა;

→ მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ და აღმოცენების გაუმჯობესების მიზნით, სათესლე მასალა წინასწარ უნდა დამუშავდეს ბიოპრეპარატებისა (ლეპიდინი, ბიოკატენა, ფიტოკატენა)  და სასუქის (ორგანიკა) 2%-იანი კომბინირებული ნაზავით.

ნიადაგის ნაყოფიერებიდან გამომდინარე, თესვისას ან თესვამდე, ყოველ ერთ ჰექტარზე უნდა შევიტანოთ 3-6 ტომარა ორგანულ-მინერალური სასუქი ბიომიქსი.

გამოკვება

• პირველი ფოთლოვანი გამოკვება:  3-4 ფოთლის ფაზაში, ყოველ ერთ ჰექტარ ფართობზე 5 ლიტრი ორგანიკა + 5 ლიტრი ბიოკატენა (ფესვის სიდამპლეების შემთხვევაში);

• მეორე ფოთლოვანი გამოკვება:  ბარტყობის ფაზის დაწყებამდე (პირველი გამოკვებიდან დაახლოებით 20 დღის შემდეგ), ყოველ ერთ ჰექტარ ფართობზე 5-7 ლიტრი ორგანიკა +   5 ლიტრი ლეპიდინი (ბუგრების არსებობის შემთხვევაში);

• მესამე ფოთლოვანი გამოკვება:  აღერების ფაზაში, ორგანული სასუქის  ყოველ ერთ ჰექტარ ფართობზე 5 ლიტრი ორგანიკა + 5 ფიტოკატენა (ჟანგებისა და სეპტორიოზის  წინააღმდეგ).

ხორბალზე გავრცელებული მავნე ორგანიზმებიდან მნიშვნელოვანია:

დაავადებები: გუდაფშუტები, ჟანგები, ფესვის სიდამპლეები, ფუზარიოზი, სეპტორიოზი ასევე ბაქტერიული დაავადებები.

მავნებლები: პურის ბზუალა, მავნე კუსებურა, ჭიაწურბელა, პურის ხოჭო და ბუგრები.

ხორბლის მოსავლის აღება უნდა მოხდეს აგროწესების დაცვით რათა ადგილი არ ჰქონდეს მოსავლის დანაკარგებს და თავიდან ავიცილოთ დამატებითი ინფექციის წყარო – ნაგერალას სახით.

სტატია მოგვაწოდა მცენარეთა ბილოგიური დაცვის ცენტრმა „ბიოაგრო“.

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებების შესაძენად და სხვა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე: http://bioagro.ge/

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან.
ისარგებლეთ ზემოთ მოცემული ბმულით.

თქვენი რეკლამა