სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები-მაჟალო (Malus Orientalis Uglitz – Дикая яблоня)

ვარდისებრთა ოჯახში შედის. დაბალი, 10 მეტრამდე სიმაღლის ხეა, ყლორტები არც თუ იშვიათად ეკლებიანია. ტოტები გლუვი ნაცრისფერქერქიანია, ერთწლიან ყლორტებზე კი კანი მოყავისფროა. ქერქი ღეროზე მუქი ნაცრისფერია, საკმაოდ ღრმად დახეთქილი, უფრო ხშირად ღეროს ქვედა ნაწილში, 5-6 სმ […]

მეფუტკრეობა

სანაშენე საქმიანობა მეფუტკრეობაში-რჩევის ფურცელი

სანაშენე საქმიანობა მეფუტკრეობაში ეკონომიკურად ყველაზე უფრო ეფექტური და მცირედანახარჯიანი გზაა მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოების გაზრდისა. ისეთი მარტივი მეთოდიც კი, როგორიც არის საფუტკრეში ფუტკრის ოჯახების მასობრივი გადარჩევა, ერთ-ორ წელიწადში იძლევა პროდუქციის 20-40%-იან მატებას.

სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები-მარიამსაკმელა (Peganum Harmala L-Гармала обыкновенная)

ორყურასებრთა ოჯახის მრავალღეროიანი, 20-70 სმ სიმაღლის ბალახოვანი მცენარეა. მოკლეყუნწიანი ძირამდე სამად გაყოფილი და თითოეული მათგანი კვლავ 2-3 ხაზურა ნაკვთიანი ფოთლები დატოტვილ ღეროებზე მორიგეობითაა განლაგებული, რომელთა ძირშიაც სადგისისებრი თანაფოთლები ზის.

სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები-მდგნალი (Salix Caprea L – Ива козья, бредина)

ტირიფისებრთა ოჯახში შედის. მდგნალი საქართველოს სხვადასხვა მხარეში ნაირგვარი სახელწოდებითაა ცნობილი. კახურად – ბატიჭუკა, მთიულურად და ხევსურულად დგნალი და დგნარი, ფშავურად – ფოხვი, აჭარულად – ციცალა, რაჭულად – ძენწნა, მეგრულად – ტუჯვარი, სვანურად – ბაგვრა და […]

სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები-მთის პიტნა (Calamintha Grandiflora (L) Moench)

ტუჩოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. მთის პიტნის ვარდისფერი ყვავილი ორტუჩიანია და ფოთლების იღლიებში 3-7 ყვავილიან შეჯგუფულ ნახევარქოლგებადაა განლაგებული.

PDF

სასურსათო და სათესლე კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია სათესლე და საკვები კარტოფილის მოყვანის ტექნოლოგია: ნიადაგის დამუშავება, კარტოფილის მოსაყვანად საჭირო საკვები ნივთიერებები და მათი გავლენა მოსავლიანობაზე, ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანის წესები, კარტოფილის თესვა და მოვლა, მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდები.