„სულ ვცდილობთ, რომ რაღაც ახალი დავნერგოთ, რითაც გავზრდით მოსავალს და ჩვენი ხორბლის ხარისხს“ – ბაქარ მუმლაძე

ფერმერი

თანამედროვე ფერმერ ბაქარ მუმლაძეს ხუთი წელია მარნეულში ხორბალი მოჰყავს, თანაც წარმატებულად – მისი მოსავალი ხშირად აღებისთანავე რეალიზებულია. ხარისხის გარდა, ბაქარი არც მოსავლის სიუხვეს უჩივის. „5 წლის წინ ჩვენთან კარგ მოსავლად 5 ტონა ითვლებოდა. ჩვენ უკვე მივაღწიეთ იმას, რომ ჰექტარზე, საშუალოდ, 8 ტონა მოგვყავს”, – ამბობს ის.

ბაქარ მუმლაძე ფიქრობს, რომ შედეგების გაუმჯობესებაში დიდი წვლილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკას მიუძღვის. მისი მეშვეობით ახერხებს ის მიწის სწორად დამუშავებას, აგროვადების დაცვას – დროულად დათესვასა თუ მოსავლის აღებას. ბაქარისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია ხორბლის სათესლე მასალის, სასუქებისა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების ხარისხი. და, რაც მთავარია, თავის საქმიანობაში აუცილებლად მიაჩნია მუდმივი სწრაფვა სიახლეებისკენ.

„ჩემი აზრით, თანამედროვე ფერმერი უნდა ცდილობდეს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას, ჯიშების გამოცდას. სულ ვცდილობთ, რომ რაღაც ახალი დავნერგოთ, რითაც გვაზრდით მოსავალს და ჩვენი ხორბლის ხარისხს“, – აღნიშნავს ის.

ბაქარ მუმლაძე თავის მეურნეობასა და მიდგომებზე მეტს „აგროსფეროს“ რუბრიკაში „თანამედროვე ფერმერი“ გვიყვება.

ნახეთ თანამედროვე ფერმერის, ბაქარ მუმლაძის ისტორია

თქვენი რეკლამა