აშშ-ში კოლორადოს ხოჭოს წინააღმდეგ ბიოპესტიციდი გამოსცადეს

ბიოპესტიდი

შეერთებულ შტატებში კოლორადოს ხოჭოს წინააღმდეგ ინოვაციური ბიოპესტიდი გამოსცადეს.

ბიოპესტიდი, რომელიც შექმნილია კოლორადოს ხოჭოს გასაკონტროლებლად, რეგისტრირებულია აშშ-ს გარემოს დაცვის სააგენტოს (EPA) მიერ.

ლედპრონა არის ორჯაჭვიანი რიბონუკლეინის მჟავა (dsRNA) პროდუქტი, რომელიც იყენებს ბუნებრივ ჩარევის (RNAi) მექანიზმს, რომელსაც მცენარეები და ცხოველები იყენებენ დაავადებისგან დასაცავად.

ამის შესახებ Agropages იუწყება.

ტექნოლოგია გამიზნულია ტოქსიკური ქიმიური პესტიციდების ალტერნატივის უზრუნველსაყოფად და წარმოადგენს ფერმერებისთვის დამატებით საშუალებას კლიმატის ცვლილებისა და მავნებლების გამოწვევების გადასაჭრელად.

ცნობილია, რომ, კოლორადოს ხოჭო სწრაფად ივითარებს იმუნიტეტს ქიმიური ინსექტიციდების მიმართ. ეს dsRNA პროდუქტი კლავს მავნებლებს PSMB5 პროტეინის წარმოებისთვის საჭირო გენის დათრგუნვით, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მწერის სიცოცხლისუნარიანობაში.

2023 წლის მაისში, აშშ-ს გარემოს დაცვის სააგენტომ დაამტკიცა პრეპარატის საკვლევი გამოყენების ავტორიზაცია (ფედერალური ინსექტიციდის, ფუნგიციდისა და მღრღნელების აქტის მიხედვით) 10 შტატში (აიდაჰო, მეინი, მიჩიგანი, მინესოტა, ნიუ-იორკი, ჩრდილოეთ დაკოტა, ორეგონი, ვირ. ვისკონსინი). ვაშინგტონი). რეგისტრაციისთვის საჯარო კომენტარების პერიოდი გაიხსნა 2023 წლის სექტემბერში.

სააგენტომ განიხილა მიღებული კომენტარები და თვლის, რომ ფლობს ყველა საჭირო ინფორმაციას ამ ახალი ბიოპესტიციდის ტექნოლოგიის დარეგისტრირების გადაწყვეტილების მხარდასაჭერად. თავისი ვალდებულების შესაბამისად, უზრუნველყოს, რომ პროდუქტმა არ გამოიწვიოს უსაფუძვლო მავნე ზემოქმედება გარემოზე, მათ შორის, ის რომ პროდუქტის ნარჩენებიც უსაფრთხოა მოხმარებისთვის.

EPA-მ ჩაატარა საფუძვლიანი შეფასება და დაადგინა, რომ არ არსებობს საფრთხე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ან გარემოსთვის.

RNAi ტექნოლოგიის რისკების განხილვისას EPA თანამშრომლობდა საერთაშორისო პარტნიორებთან და დარგის ექსპერტებთან ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ხელმძღვანელობით.

კრედო ბანკი