გადაარჩინე მეურნეობა მზის დამწვრობისგან – ამერიკული კაოლინის თიხა „სურაუნდი“

სურაუნდი, მზის, დამწვრობა, ბარაქა

კომპანია ბარაქამ ბაზარზე წარადგინა ამერიკული ინოვაციური ბიო პროდუქტი, სურაუნდი, რომლის ანალოგიც ბაზარზე არ არის წარმოდგენილი და აქტიურად იწყებს მის გაცნობას მომხმარებლებისთვის. პროდუქტი გამოირჩევა რიგი უპირატესობებით რაც ფერმერს აძლევს საშუალებას ებრძოლოს ისეთ ბუნებრივ პრობლემებს როგორიც არის მზის დამწვრობა და მავნებლები.

სურაუნდი ინსექტიციდი

კაოლონის თიხა 950 გ/კგ;
სველებადი ფხვნილი (სფ).

სურაუნდი წარმოადგენს ფართო სპექტრის ინსექტიციდს, რომელიც შესხურებისას მცენარეზე წარმოქმნის თეთრ ბარიერულ შრეს და იცავს მცენარეს სხვადასხვა მავნებლისაგან. ის ასევე იცავს მცენარეს მზის დამწვრობისა და მაღალი ტემპერატურით გამოწვეული სტრესისაგან. სურაუნდი ეფექტურად მოქმედებს ფსილების, ბურგებისა და თრიფსების წინააღმდეგ.

კაოლინის თიხა ქმნის მცენარეზე დამცავ აპკს. მცენარის ზედაპირს იცავს მზის სხივებისგან, რამაც შეიძლება განაპირობოს ნაყოფის რამდენიმე დღით გვიან დამწიფება. ასევე, სურაუნდი მოქმედებს, როგორც ინსექტიციდი. მავნებელს უჭირს მცენარის ცნობა თეთრად გადაკრული აპკის გამო.

მიუხედავად იმისა, რომ თიხა ეკვრის მცენარის ზედაპირს, იგი ხელს უწყობს ფოტოსინთეზის მიმდინარეობას. შედეგად მცენარე უფრო გრილია და ბაგეები უფრო დიდი ხნის განმავლობაშია ღია.

კაოლინის თიხის შერევა შესაძლებელია ინსექტიციდებთან და ფუნგიციდებთან ერთად. არ შეიძლება გოგირდთან, სპილენძთან და ბორდოს ნარევთან ერთად გამოყენება.

მცენარის კარგად დასაცავად აუცილებელია საფუძვლიანდ მოხდეს მცენარის დაფარვა ორივე მხრიდან. არ უნდა გამოვიყენოთ როდესაც ფოთოლი სველია, არამედ – მშრალზე.

მავნებლების წინააღმდეგ გამოყენებისას სჯობს მოხდეს მცენარის დაფარვა კაოლინის თიხით, სანამ მავნებლის ფონი იქნება.

ხელმეორედ გამოყენება ხდება მაშინ, როდესაც ფოთოლი დაკარგავს თეთრ შეფერილობას. საშუალოდ 7-17 დღის ინტერვალი.

დეტალებისთვის იხილეთ ცხრილი

სურაუნდი, მზის, დამწვრობა, ბარაქაგამოყენება უმჯობესია მოხდეს სპეციალისტის მეთვალყურეობის და/ან რჩევის საფუძველზე: მცენარის ფენო ფაზის, კულტურის, მზის დახრის კუთხის გათვალისწინებით.

თქვენი რეკლამა