ფუტკრის ოჯახების პროდუქტიულობა

ფუტკარი

„ფუტკრის ოჯახების პროდუქტიულობა და სანაშენე საქმიანობის ძირითადი პრინციპები“ შეეხება მეფუტკრეობაში სანაშენე საქმიანობის და სელექციის საკითხებს.

ბროშურა შეადგინა სწავლულმა მეფუტკრე-ზოოტექნიკოსმა და ოცდათხუთმეტწლიანი პრაქტიკული გამოცდილების პროფესიონალმა როლანდ ზირაქიშვილმა.

სანაშენე საქმიანობის შედეგად, პროდუქტიულობის ზრდასთან ერთად, ავტორი იძლევა მიმართულებას საფუტკრეების გეგმაზომიერი ზრდისათვის.

ბროშურაში მნიშვნელოვანი ადგილი აქვს დათმობილი მიღებული სანაშენე დედაფუტკრების ფუტკრის ოჯახებზე და ამანათნაყარებზე მიცემისა და მათი სიძლიერის ოპტიმიზაციის მეთოდებს.

ბროშურა მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს მეფუტკრეებს, რომ გაზარდონ პროდუქციის წარმოება და შესაბამისად შემოსავლები.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

თქვენი რეკლამა