ბიოენერგია-ბიომასის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისება

ბიომასა იყო, არის და კვლავ იქნება ენერგიაზე ადამიანის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. მშრალი ბიომასა ყველაზე ფართოდ გამოიყენება პირდაპირ საწვავის სახით და გამოყოფს 10-20 მჯ/კგ სითბოს. მის ფორმებსა და წყაროებში შედის ხის საწვავი, კომუნალური მყარი ნარჩენების ბიოგენური ნაწილები და გამოუყენებელი საველე კულტურები.

რა არის ბიოენერგია
ბიომასის დანადგარების გავრცელებული კონსტრუქციები
ბიომასის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისება
ბიომასის წვა
ბიოგაზი  ბიოგაზის პოტენციალი საქართველოში
ბიოგაზის გამოყენების მოკლე ისტორია
ბიოგაზის დანადგარების გავრცელებული კონსტრუქციები
ბიოგაზის წარმოება
ეკოლოგიური ასპექტები
მსოფლიო პოტენციალი და გამოცდილება

დაკლიკეთ სათაურზე-წაიკითხეთ და გადაწერეთ

ბიოენერგია-ბიომასის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისება

თქვენი რეკლამა