პლასტიკით დაბინძურების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური დახმარება

პლასტიკით, დაბინძურების, დიაგნოსტიკა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მსოფლიო ბანკის პროექტის „პლასტიკით დაბინძურების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური დახმარება“ პრეზენტაცია გაიმართა.

ღონისძიებას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი დაესწრო. პრეზენტაცია მსოფლიო ბანკის მრჩეველმა პლასტიკის დაბინძურების პრევენციის საკითხებში კლაუს სატლერიმ წარმოადგინა.

მსოფლიო ბანკის ახალი პროექტი მიზნად ისახავს მდინარე რიონის აუზში და მის შენაკადებში (მდინარეები: ფიჩორა, ტეხურა, ყვირილა, ძირულა, ცხენისწყალი) პლასტიკით დაბინძურების წერტილების იდენტიფიცირებას და პლასტიკის რაოდენობის შეფასებას. პროექტი ასევე მოიცავს საკანონმდებლო და პოლიტიკის დოკუმენტების ანალიზს, რათა მდინარეების დაბინძურების მდგომარეობის გაუმჯობესების კუთხით შემუშავდეს შესაბამისი რეკომენდაციები. შედეგად, ერთი მხრივ, სამინისტროს ექნება დეტალური ინფორმაცია დაბინძურების შესახებ და, მეორე მხრივ, რეკომენდაციები საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის დასანერგად.

„აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში უკვე გადადგმულია ქმედითი ნაბიჯები პლასტიკის ნარჩენების პრევენციის კუთხით. გვაქვს ტექნიკური რეგლამენტი, შემუშავებულია პლასტიკის ნარჩენების პრევენციის ეროვნული პროგრამა. ახალი პროექტი მნიშვნელოვანია პლასტიკით დაბინძურების პრობლემის აღმოფხვრისთვის. მოგეხსენებათ, პლასტიკით დაბინძურება საფრთხეს უქმნის როგორც მდინარეებს, მთლიანად ეკოსისტემას, ასევე მოსახლეობის ჯანმრთელობას. ახალი პროექტი ჩვენი მიზნების შესრულებაში მნიშვნელოვნად დაგვეხმარება“, – განაცხადა სოლომონ პავლიაშვილმა.

პროექტის „პლასტიკით დაბინძურების დიაგნოსტიკა და ტექნიკური დახმარება“ ინიციატორია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. პროექტს, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით,  საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია (COWI) და ადგილობრივი პარტნიორი კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (REC Caucasus) განახორციელებენ.

შეხვედრას ესწრებოდნენ მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიის (COWI), კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის (REC Caucasus) წევრები, პროექტში ჩართული ექსპერტები და სამინისტროს შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლები.

თქვენი რეკლამა