ფერმერს რომელსაც გორში 128 ძირი ვაშლის ხე გაუჩეხეს, კომპანია ელექსირი ნერგებს საჩუქრად ჩაუტანს

ნერგები, საჩუქარი

კომპანია „ელექსირმა“ გადაწყვიტა ფერმერს რომელსაც ვანდალურად გაუნადგურეს 128 ძირი ვაშლის ხე, საჩუქრად გადასცეს ნერგები და ასევე აჩუქოს ელექსირი ხეხილისთვის (https://www.elixir.ge/ka/ckhovelebisthvis?view=item&item=12626 ), რომელიც დაეხმარება დაზარალებულს უკეთ აწარმოოს სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა.

ელექსირის დამხარებით ის შეძლებს მეურნეობა უფრო პროდუქტული და მომგებიანი გახადოს.

„ელექსირი“ არის ევროპულ 15 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული ქართული სტარტაპი, საქართველოში აწარმოებს ინოვაციურ, ბიოლოგიურად სუფთა და მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტს, ელექტროაქტივირებულ წყალ – ელექსირს, რომელიც გამოიყენება ადამიანის, ცხოველების, ფრინველების, მცენარეების, ჰიგიენის, სანიტარიზაციის და დეზინფექციისთვის. ის უვნებელია გარემოს, ადამიანის და სხვა არამავნე ცოცხალი ორგანიზმებისათვის.

ელექსირის აგრო სექტორში გამოყენება ხდება როგორც ზრდის და გაჯანსაღების დამხმარე საშუალება, იგი ზრდის პროდუქტის ნაყოფიერებას და მოსავლიანობას. ელექსირის დახმარებით ფერმერი იღებს 100 % ნატურალურ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტს.

თანამედროვე სამყაროში, სადაც აუარება რაოდენობის ქიმიური ნაერთი, პესტიციდი და სინთეტური სასუქები გამოიყენება, ელექსირის მსგავსი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.

კრედო ბანკი