კარტლისის აკადემიის რეკომენდაციები – ცვლილებების აუცილებლობა აგრარულ სექტორში

სათბური, რეკომენდაცია

რა  სჭირდება ფერმერს?

მაღალი მოსავალი, დაავადებებისა და მავნებლებისგან დაცვა, მოწოდება-გასაღების თანაფარდობა, პროდუქციის მაღალი ფასი.

მომხმარებელს

საკვები, არომატი და გემო, მისაღები ფასი, პროდუქციის ხელმისაწვდომობა, აგრო-ტურიზმი.

გარემოს

კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაცია, უსაფრთხო საკვები, გარემოსდაცვითი განვითარება.

სათბურების ეფექტურად მართვისათვის, პირველი საფეხური რასაც ვახორციელებთ არის მონიტორინგი.

სათბური, რეკომენდაცია

რა არის მონიტორინგი ?

არსებული მავნებლის აღმოჩენა:

• პირდაპირი დაკვირვება მავნებელზე;
• არაპირდაპირი დაკვირვება: ზიანი, სიმპტომი;
• მავნებლის განვითარების დინამიკის შეფასება.

რატომ ვიყენებთ მონიტორინგს?

• პრობლემის ადრე გამოვლენა;
• მავნებლის იდენტიფიკაცია;
• მავნებლის გამრავლებაზე დაკვირვება;
• IPM პროგრამის დასაწყებად იდეალური მომენტის შერჩევა;
• რეზისტენტობის თავიდან აცილება

IPM სტრატეგია სათბურში  მოიცავს სამ მიმართულებას:

კულტურული: დეზინფექცია, ჰიგიენა   (სარეველები, მუშა-ხელი, ხელსაწყოები);
ბიოლოგიური: პრედატორები,  პარაზიტი, ბაქტერია, ფერომინი;
ქიმიური წამლობა: ნაშთებზე კონტროლი, თავსებადობა, გვერდითი მოვლენების შეფასება.

მცენარის ინტეგრირებული დაცვის მიზანია:

• სწორი და დროული წამლობა;
• გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
• ქიმიური წამლობის დროს ლოდინის პერიოდების დაცვა;
• უსაფრთხო პროდუქციის წარმოება/ნაშთების კონტროლი.

კულტურული მეთოდი-კულტურული მენეჯმენტი

ფაქტორები:

• მყნობა;
• კლიმატი, ირიგაცია, ნიადაგის განოყიერება;
• რეზისტენტული ჯიშებისა და ჰიბრიდების შერჩევა;
• კვების არე/მცენარეთა დარგვის სიხშირე;

ჰიგიენა:

ინფრასტრუქტურის გაწმენდა:

დეზინფექცია: ხელსაწყოები, ნიადაგის სუბსტრატი, სარწყავი მილები. სარეველების, დაზიანებული და დაავადებული მცენარეების გატანა მავნებლის წყაროების პრევენცია და აღმოფხვრა (სათბურში ვიზიტორის შესვლაზე კონტროლი, სამუშაო ფორმის მოხმარება);

ინფიცირებული ადგილის დეზინფექცია, ჯანსაღი-სარგავი მასალა, უნდა იყოს თავისუფალი: მავნებლის/დაავადების/ნაშთებისაგან.

ფიზიკური ბარიერების შექმნა:

• მწერებისგან დამცავი ბადე;
• ორმაგი კარი;
• წებოვანი ხაფანგები.

ნიადაგი/სუბსტრატის გამოყენება
დაზიანებული ადგილის დაფარვა

სათბური, რეკომენდაცია

მონიტორინგი მცენარეზე

• დათვალიერება: ფოთოლი, ნაყოფი, ყვავილი;
• დეფორმირებული ნაყოფი;
• ნეკროზული წერტილები ფოთოლზე;
• ვირუსის სიმპტომები;
• კვების მონიტორინგი და სხვა.

სათბური, რეკომენდაცია

ლელა გვასალია,
კარტლისის აკადემიის ხელმძღვანელი.

ინფორმაცია მოგვაწოდა კომპანიამ კარტლისი: http://www.cartlis.ge/

თქვენი რეკლამა