ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა იწყება

ბიოწარმოების

ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამის მიზანია ბიოწარმოების მხარდაჭერა ბიოპროდუქტების წარმოების ზრდის უზრუნველსაყოფად.

პროგრამის მიზნობრიობები

პროგრამა ითვალისწინებს, კონვერსიის პერიოდში გაწეული შემდეგი მიზნობრიობების ანაზღაურებას: 

  • ბიოწარმოების სერტიფიცირება;
  • საკონსულტაციო მომსახურება;
  • ორგანულ მეურნეობაში დაშვებული ორგანული სასუქების ან/და მავნებლებისა და დაავადებების წინააღმდეგ გამოსაყენებელი ბიოპრეპარატების შეძენა;
  • ფუტკრის სამკურნალო ბიოპრეპარატების და ბიოფიჭის შეძენა;
  • თაფლისა და ცვილის ლაბორატორიული ანალიზის მომსახურება.

ბიოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს არაბიომეურნეობიდან ბიომეურნეობაზე გადასვლისას გაწეული ხარჯის ანაზღაურებას.

პროგრამის განმახორციელებელია სოფლის განვითარების სააგენტო.

პროგრამაში განაცხადების მიღება დაიწყება 2022 წლის 1 აგვისტოს 12:00 სთ-დან.

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://rda.gov.ge/ge/programs/bioprodution

წყარო: სოფლის განვითარების სააგენტო.

თქვენი რეკლამა