უპროცენტო განვადება – მცენარეთა დაცვის და გამოკვების ორგანულ საშუალებებზე

კომპანია „ბიოაგრო“ გთვაზობთ უპროცენტო განვადებას – მცენარეთა დაცვის და გამოკვების ორგანულ საშუალებებზე.

  • ორგანიკა

თხევადი ორგანული სასუქი “ორგანიკა” არის ქართული წარმოების ერთადერთი სასუქი, რომელსაც მოპოვებული აქვს ორგანული სერტიფიკატი და ოფიციალურად დაშვებულია ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად, როგორც საქართველოში ასევე ევროკავშირში.

თხევადი ორგანული სასუქი ”ორგანიკა” დამზადებულია მცენარეული ნარჩენებისგან და გამოიყენება, ფესვით და ფესვგარეშე კვებისთვის, ყველა სახის მცენარისთვის – ბოსტნეული, ბაღჩეული, მარცვლეული (ხორბალი, ქერი, სიმინდი და ა.შ.), ყვავილები, გაზონის ბალახი და სხვ.;

ბიოლოგიური ინსექტიციდები

  • ნემატოფაგი

მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად.

გამოიყენება ნიადაგის ნემატოდების წინააღმდეგ, ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურისთვის, ნიადაგის დასამუშავებლად.

  • ბოვერინი

მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად.

ბიოლოგიური პრეპარატი, მავნებელი მწერების წინააღმდეგ, გამოიყენება ყველა სასოფლო-სამეურნეო კულტურისთვის, ნიადაგის დასამუშავებლად.

  • ტურინგენი

მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად.

ლავრაციდული მოქმედების ბიოლოგიური პრეპარატი, მავნებელ ხეშეშფრთიანთა რაზმის მწერების, ბუგრებისა და ტკიპების წინააღმდეგ.

გამოყენება: თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული, ბაღჩეული, კენკროვნები, მარცვლოვნები, მწვანილები, ტექნიკური კულტურები, ტყისა და ქალაქის მწვანე ნარგაობა და სხვ.

  • ლეპიდინი

მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად.

გამოყენება: ამერიკული თეთრი პეპელა, ყურძნის ჭია, ვაშლის და ხეხილის ჩრჩილი,  კუნელის თეთრულა,  ფოთოლხვევიები; აბრეშუმხვევიები; ვაშლის ნაყოფქამია; ხურტკემლის ალურა; მოცხარის ფოთოლხვევია, მდელოს ფარვანა და სხვა.

ბიოლოგიური ფუნგიციდები

  • ფიტოკატენა

ფუნგიციდურ-ინსექტიციდური მოქმედების მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად.

გამოყენება: ჭრაქი, ნაცარი, ოიდიუმი, ფესვის სიდამპლეები, ნაყოფის სიდამპლეები, ქეცი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, ფიტო ფტოროზი, მაკროსპოროზი, რიზოქტოროზი, ფუზარიოზი, ვერტიცილიოზი, პითიოზი, ალტერნარიოზი, პერენოსპოროზი, შავფეხა,  ბაქტერიოზები და სხვ.

  • ბიოკატენა

ფუნგიციდური მოქმედების ნიადაგის და მცენარეთა დაცვის ბიოლოგიური საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსაყვანად.

გამოყენება: ფესვის სიდამპლეები, ნაყოფის სიდამპლეები, ქეცი, ატმის ფოთლის სიხუჭუჭე, კლასტეროსპოროზი, ფიტო ფტოროზი, მაკროსპოროზი, რიზოქტოროზი, ფუზარიოზი, ვერტიცილიოზი, პითიოზი, ალტერნარიოზი, პერენოსპოროზი, შავფეხა,  ბაქტერიული კიბო, ბაქტერიული დაწვა და სხვ.

  • აგროკატენა

ფუნგიციდური მოქმედების ნიადაგის და მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის საშუალება ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების მოსაყვანად.

კულტურები: თესლოვანი და კურკოვანი ხეხილი, ვაზი, ბოსტნეული და ბაღჩეული, კენკროვნები, მარცვლოვნები, მწვანილები, ძირხვენი და ტექნიკური კულტურები და სხვ.

ბიოლოგიური ინსექტიციდების და ფუნგიციდების ღირებულება 6 ლარი – 1 ლიტრი;
თხევადი ორგანული სასუქის “ორგანიკა” ღირებულება 6 ლარი – 1 ლიტრი.

ბიოლოგიურ საშუალებებზე და მათი გამოყენების წესებზე დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად ან შესაძენად გადადით ლინკზე: http://bioagro.ge

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან,
ისარგებლეთ მითითებული კონტაქტით.

თქვენი რეკლამა