კაკლოვნები, ვაზი, ხეხილი, კენკროვნები, ციტრუსი – ტკიპებთან ბრძოლა

აგროსფერო, ტკიპებთან, ბრძოლა

ენვიდორი ეფექტურია ტკიპების განვითარების ყველა სტადიაზე (კვერცხები, მატლები, პროტონიმფები, დეიტონიმფები და აგრეთვე ზრდასრული მდედრი ტკიპები) კონტაქტური მოქმედების დახმარებით.

ენვიდორი მიეკუთვნება კეტოენოლების ახალ ქიმიურ კლასს. მოქმედების ახალი მექანიზმით, კერძოდ ლიპიდების სინთეზის ბლოკირების დახმარებით და არ იწვევს მავნებლებში ჯვარედინ რეზისტენტობას.

ტკიპების წინააღმდეგ დამუშავების ყველაზე მიზანშეწონილ ვადად შეიძლება ჩაითვალოს ადრეული გამოყენება, როდესაც პოპულაციის დონე არის დაბალი, რაც იძლევა შემდგომი დამუშავების ეკონომიის შესაძლებლობას.

თუმცა ენვიდორი აჩვენებს მაღალ ეფექტურობას ვეგეტაციის სეზონის დაწყებიდან მის დასრულებამდე.

ეფექტურობა

ტკიპები

აბლაბუდიანი (Tetranychidae)

• ვაშლის ყვითელი აბლაბუდიანი ტკიპა (Eotetranychus pomi);
• ბაღის აბლაბუდიანი ტკიპა (Schizotetranychus pruni);
• ჩვეულებრივი აბლაბუდიანი ტკიპა (Tetranychus urticae);
• ხეხილის წითელი ტკიპა (Panonychus ulmi);
• კუნელის ტკიპა (Tetranychus viennensis);
• ხეხილის ყავისფერი ტკიპა (Bryobia redicorzevi).

ქეჩისებრი ტკიპა

• შლეხტენდალის ტკიპა (Aculus schlechtendali);
• ყურძნის ტკიპა (Eriophyes vitis);
• მსხლის ქეჩისებრი ტკიპა (Eriophyes pyri);
• მოცვის ტკიპა (Eriophyes ribis);
სხვადასხვა კოგნიტური ტკიპები (Tarsonomidae);
• ტყის მარწყვის ტკიპა (Tarsonemus pallidus).

გვერდითი ეფექტები მწერებზე

მსხლის ფსილა (Psylla piri) _ ყვითელი კვერცხის ფაზა. ბელტისებრი ჩადუნა (Lepidosaphes ulmi) _ ზოოსპორების სტადია.

უპირატესობები

ფოთლებზე მიწებება (ლიპოფილური თვისებები), მაღალი მდგრადობა ნალექების მიმართ;

გამოყენების ფართო სპექტრი, არ არის დამოკიდებული ამინდის პირობებზე (ტემპერატურა, ჰაერის ტენიანობა);

გამოყენების მოქნილობა, განსაკუთრებული კონტროლი ყველა მნიშვნელოვანი სახეობისთვის;

ძლიერი ოვიციდური მოქმედება კარგი ეფექტურობით მამრი ტკიპის და მდედრი ტკიპების განვითარების ყველა სტადიაზე.

თავსებადობა

ენვიდორი თავსებადია მრავალ ფუნგიციდთან და ინსექტიციდთან. ამის მიუხედავად რეკომენდებულია შერევის წინა ცდის ჩატარება. არსებული გამოცდილებიდან გამომდინარე მისი ფუნგიციდ მიკალ-თან შერევა არ არის რეკომენდებული.

გამოყენება

ენვიდორი, ტკიპა, აგროსფერო

უსაფრთხოება გარემოსათვის

სწორი დოზირების პირობებში ენვიდორი® უსაფრთხოა ფუტკრებისათვის, მტაცებელი მწერებისა და ტკიპებისთვის, და აგრეთვე ნიადაგის ფაუნისათვის. დამუშავების დროს აუცილებელია კანონმდებლობით განსაზღვრული სივრცითი შეზღუდვების დაცვა.

პროდუქტის დეტალები

ენვიდორი, ტკიპა, აგროსფერომოქმედი ნივთიერება: სპიროდიკლოფენი 240 გ/ლ

პრეპარატული ფორმა: სუსპენზიის კონცენტრატი

მწარმოებელი: Bayer AG

ქვეყანა: გერმანია

ფასის, სხვა დამატებითი კითხვებისთვის და პრეპარატის შესაძენად

გადადით (დაკლიკეთ) ბმულზე: https://agrosphere.ge/products/envidori/view

ან დაურეკეთ ნომერზე: 032 2 500 900

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან. ისარგებლეთ მითითებული კონტაქტებით.

თქვენი რეკლამა