იყიდება ქართული სიმინდის თესლი „ლომთაგორა“

სიმინდი

ქართული სიმინდი „ლომთაგორა“

ენერგეტიკული კულტურა, პროვიტამინი „A“, რომელიც აუცილებელია მოზარდი ცხოველისა და ფრინველის ზრდა-განვითარებისთვის, კვერცხდებისთვის და სხვა.

შეიცავს ცილებს, ცხიმებს, ნახშირწყლებს, ფრუქტოზას, გლუკოზას, სახამებელს, ნაცრის ელემენტს, უჯრედანას.

სიმინდით კვებისას ცილების მოცულობა იზრდება 9-10%-ით; სახალმებლის  _ 65-72%, ცხიმების _ 4%-ით, მატულობს  ნახშირწყლების დონე.

სიმინდი

მახასიათებლები:

 • სამარცვლე, სიმაღლე 240-250 სმ;
 • ერექტოიდული ფოთლების განლაგებით, მარცვალი ყვითელი, ნახევრადკბილა;
 • თესვის სიხშირე 75000 ძირი ჰა-ზე;
 • სავეგეტაციო პერიოდი 120-124 დღე;
 • მაღალპროდუქტიული, ოპტიმალურ აგროტექნიკურ პირობებში იძლევა 10-12 ტონა მარცვალს ჰა-ზე;
 • დამუშავებულია ფუნგიციდით, მიკროელემენტებისა და ამინომჟავების კომპლექსით;
 • გამოირჩევა ადგილობრივ კლიმატურ პირობებთან კარგი შეგუებით;
 • გავლილი აქვს სახელმწიფო სერთიფიკაცია;

სიმინდი

რეკომენდებულია აღმოსავლეთ საქართველოს სარწყავი ზონებისა და დასავლეთ საქართველოს რაიონებისთვის, ზღვის  დონიდან 700-750 მეტრამდე;

ერთი ჰექტრის მასალა 75000 მარცვალი დაფასოებულია საფირმო ტომრებში, ეტიკეტით, სერტიფიკატის ნომრით; სათესლე მასალის მიწოდება შეთანხმებით.

სუბტროპიკული ზონისთვის გთავაზობთ შპს „ასჯ ლომთაგორას“ მიერ აპრობირებულ და დამუშავებულ სათესლე მასალას, ჯიშს „აბაშის ყვითელი“ (სასურსათე, საფურაჟე, სასილოსე).

მახასიათებლები:

 • ჰექტარზე ითესება 65 000 მარცვალი;
 • სავეგეტაციო პერიოდი 132-135 დღე;
 • პოტენციური მოსავლიანობა 3-5 ტ. მარცვალი ჰა–ზე;
 • ნახევარი ჰექტრის სათესლე მასალა (32500 მარცვალი) დაფასოებული საფირმო ტომრებში;
 • სათესლე მასალის მიწოდება შეთანხმებით.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ტელ: 596 585 585
e.mail: asg-lomtagora@mail.ru
საიტი: www.lomtagora.com

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან.
ისარგებლეთ მითითებული კონტაქტებით.

თქვენი რეკლამა