კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის დამფუძნებელთა სხდომა გაიმართა

კავკასიის, გარემოს, დაცვა

გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის დამფუძნებელთა სხდომა გაიმართა.

დამფუძნებელთა სხდომა მისასალმებელი სიტყვით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ კახა კაკაბაძემ გახსნა.

„საქართველოსთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი კავკასიის რეგიონში მშვიდობა და სტაბილურობაა. კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი გამოხატავს ქვეყნების მზაობას გარემოსდაცვით საკითხებში აქტიური თანამშრომლობისა და რეგიონული მიდგომების დასანერგად,“ – აღნიშნა კახა კაკაბაძემ.

ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლობის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლმა კატალინ გერმანმა ხაზი გაუსვა გარემოს დაცვის და მდგრადი განვითარების მიმართულებით, 2022 წელს, კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის საქმიანობის მნიშვნელობას.

„ჩვენ მხარს ვუჭერთ კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის ხედვას – ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე აქტიურად დაუპირისპირდეს გარემოსდაცვით გამოწვევებს და გააქტიუროს ნარჩენების მართვის, ცირკულარული ეკონომიკისა და კლიმატის ცვლილების კუთხით მუშაობა,“ – აღნიშნა კატალინ გერმანმა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს REC Caucasus-ის განახლებული რეგიონული სტრატეგია; გაეროს 2030 წლის მდგრადი განვითარების მიზნების, როგორც ეროვნულ, ისე რეგიონულ დონეზე, მისაღწევად, ცენტრის როლის გააქტიურების საკითხი; REC Caucasus-ის, როგორც მაკოორდინირებელი ორგანიზაციის პოტენციალი მტკვრის აუზის წყლის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ტრანსსასაზღვრო პრობლემების მოგვარების საქმეში საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჩართულობის გასაზრდელად და სხვა.

კრედო ბანკი