30 ფრთა კაკაბი ბუნებაში აღდგენის მიზნით გაუშვეს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ველური ბუნების სააგენტოში 2016 წლიდან ფაუნის ადგილობრივი სახეობების მოშენება ხდება.

ველურ გარემოში აღდგენის  მიზნით, სააგენტომ ადგილობრივი სახეობა კაკაბის 30 ფრთა ბუნებაში გაუშვა.

საქართველოში კაკაბი   კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე, ცივ-გომბორის, გურია-აჭარის და თრიალეთის ქედებზე, ქვაღორღიან, მეჩხერი ბუჩქნარით დაფარული მთების ფერდობებზე, მთისწინებიდან თოვლის ხაზამდე ბინადრობს.

ველური ბუნების სააგენტოში გარეულ ფრინველთა ორნიტოფაუნა 2017 წელს აშენდა; მოეწყო ბუნებასთან ინტეგრირებული ვოლიერები და საინკუბატორო საწიწილე ნაგებობები.

სააგენტოს ტერიტორიაზეა კაკბები;

კაკაბი

ე.წ. „ლურჯი ფრინველი“ ანუ ხონთქრის ქათმები;

ხონთქრის, ქათამი

კოლხური ხოხბები.

კოლხური, ხოხობი

თქვენი რეკლამა