კარტოფილის წამლობათა სქემა ბიო (ორგანული) მეურნეობისთვის

კარტოფილი, ორგანული, ბიო

კარტოფილის მოსაყვანად  აღმოსავლეთ საქართველოს ნაკლებტენიან რაიონებში შემოდგომით, ხოლო ჭარბტენიან ზონაში ადრე გაზაფხულზე უნდა დამუშავდეს ნიადაგი შესაბამისად შერჩეული მეთოდით.

კარტოფილის რგვა უკვე შეიძლება როდესაც ჰაერის საშუალო ტემპერატურა მიაღწევს 10-12 გრადუსს. სასურველია სათესლედ  შეირჩეს სტანდარტული თესლი (ტუბერის წონა 40-50 გრამი). ერთ ჰექტარზე ირგვება 3 ტონა, 10-12 სმ სიღრმეზე.

ტუბერების დამუშავევბა მავნე ორგანიზმების წინააღმდეგ უნდა მოხდეს დარგვამდე ერთი დღით ადრე ორგანიკა  +  ბიოკატენა + ტურინგენი + მიკორიზა  2%-იანი სამუშაო ნაზავით. ერთ ტონა თესლის დასამუშავებელად საკმარისია 10-15 ლიტრი სამუშაო ნაზავი. დამუშავებული სარგავი მასალა უნდა შეშრეს ჩრდილში ან საწყობის პირობებში.

ნიადაგის ნაყოფიერების გასაზრდელად: ერთ ჰექტარ ფართობზე, რგვის დროს ორგანულ-მინერალური სასუქი ბიომიქსი. 6-10 ტომარა (ნიადაგის ნაყოფიერებიდან გამომდინერე)

I ფოთლოვანი კვება, დაავადებებისა და მავნებლების პრევენცია – როდესაც მცენარე მიაღწევს 12-15 სანტიმეტრს.  ერთ ჰექტარზე 5 ლიტრი ორგანიკა +   3 ლიტრი ტურინგენი + 3 ლიტრი აგროკატენა

II ფოთლოვანი კვება, დაავადებებისა და მავნებლების პრევენცია – ყვავილობის დასაწყისში.  ერთ ჰექტარზე 10 ლიტრი ორგანიკა +   5 ლიტრი ტურინგენი + 5 ლიტრი აგროკატენა

10-14 დღის შემდეგ მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ უნდა განმეორდეს წამლობა 5 ლიტრი ტურინგენი + 5 ლიტრი აგროკატენა + 5 ლიტრი ორგანიკა.

კვებისთვის გამოიყენება 1-2% სამუშაო ნაზავი.

ხშირი წვიმების შემთხვევაში პრეპარატებთან ერთად დამატებით უნდა გამოვიყენოთ ბოსდოს ნარევის 1%-იანი ნაზავი.

მნიშვნელოვანია!

მცენარეზე პრეპარატების კარგად გადანაწილებისა და შენარჩუნებისათვის სასურველია ყოველ 100 ლიტრ გამოყენებულ წყალს დაემატოს 100 მლ. მიმწებებელი ლიპოსამი ან ადიუგრეინი.

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებები: ორგანულ-მინერალური სასუქი ბიომიქსი, თხევადი ორგანული სასუქი ორგანიკა, ტურინგენი, აგროკატენა.

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებების შესახებ და სხვა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე: http://bioagro.ge/

რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან.
ისარგებლეთ მითითებული კონტაქტებით.

კრედო ბანკი