გერმანული ხორბლის და ქერის სერთიფიცირებული ჯიშები

გერმანული სათესლე ხორბლისა და ქერის ჯიშების მწარმოებელ – სელექციონერების და გერმანული გაერთიანება ,, სათესლე ალიანსი“ – ,,SAATEN – UNION” GmbH( WWW.SAATEM-UNION.DE ) – ოფიციალური, ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში, გთავაზობთ მაღალხარისხიან გერმანული სათესხლე ხორბლის და ქერის ჯიშებს:

  • GENIUS,(E ) 1 რეპროდუქცია, სახელმწიფო პატენტის N: GE P 2012 033 B, ფასი 0.8 ლარიდან.

საშემოდგომო სათესლე ხორბალი ,,GENIUS”” (გენიუსი) არის ორმაგი დამყნობით გამოშვებული ჯიში. ,,გენიუსმა”-დაამტკიცა რომ იგი საკმაოდ კარგ ალღოს უღებს საქართველოს ტერიტორიის ნიადაგს და იგი საკმაოდ მომგებიანია ყველა ნიადაგისთვის სადაც ხორბალი ითესება. გამოირჩევა მაღალი ამტანობით სიცივისადმი, გვალვისადმი, ჩაწოლისადმი მდგრადობით და ქარგამძლეობით.

მოსავლიანობა ურწყავ ფართობზე: 4.5 -6 ტონა; სარწყავზე 6-9 ტონა;

  • MULAN, (B ) 2 რეპროდუქცია, სახელმწიფო პატენტის N: GE P 2014 058 B, ფასი 0.8 ლარიდან

საშემოდგომო სათესლე ხორბალ,,MULAN”” (მულანი) არის საკმაოდ მომგებიანი საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე სადაც ხორბალი ითესება, ეს ჯიში ხასითდება მოსავლის სტაბილურობით, იგი საკმაოდ მომგებიანია ყველა ნიადაგისთვის სადაც ხორბალი ითესება. გამოირჩევა მაღალი ამტანობით სიცივისადმი, გვალვისადმი, ჩაწოლისადმი მდგრადობით და ქარგამძლეობით. რეზისტენტულია ფოთლოვანი დაავადებისა და პარაზიტებისადმი.

მოსავლიანობა ურწყავ ფართობზე: 4-5-5.5 ტონა; სარწყავზე 6-9 ტონა; ფასი 80 თეთრიდან – 1 კგ-ზე.

  • TITUS, სახელმწიფო პატენტის N: GE P 2014 060 B. ფასი 0.6 ლარიდან.

გერმანული საშემოდგომო სათესლი ქერი ,, TITUS” ( ტიტუსი) გამოირჩევა ყინვა ამტანობით, მძიმე პირობებისამდი მდგრადობით და მარცვლის მაღალი წონადობით.

მოსავლიანობა  ურწყავ ფართობზე : 4 – 5.5 ტონა ; სარწყავზე : 5-7 ტონა .

წარმოდგენილი ჯიშები არის შერჩეული გერმანელი სელექციონერების მიერ, ადგილობრივი კლიმატური მახასიათებლების შესაბამისად, გამოცდილია და რეკომენდირებულია: კახეთში, შიდა ქართლში, ქვემო ქართლსა და სამეგრელოში.

ყველა ჯიშს თან ახლავს ხარისხის სერტიფიკატი (ISTA) და ოფიციალურად დარეგისტრირებულია საქართველოს სახელმწიფო საპატენტო ბიუროში (WWW.SAKPATENTI.GE) და შესაბამისობის სერტიფიკატი, გაცემულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის თესლისა და სარგავი მასალების სტანდარტებისა და სერტიფიცირების კვლევითი ცენტრის მიერ.

საკონტაქტო მონაცემები:

ასათიანის ქ. N 21

1100 ბოლნისი, საქართველო

პროექტის მენეჯერი საქართველოში

ვახტანგ შკუბულიანი მობ: 591 227 127

გაყიდვების მენეჯერი

კახი როსტომაშვილი მობ: 593  59 54 56

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან.

თქვენი რეკლამა