ფერმერთა სკოლა

თურქული-როგორ ავიცილოთ ინფექციური დაავადება-ვეტერინარია

თურქული მწვავედ მიმდინარე, ინფექციური, გადამდები დაავადებაა. თურქულის მიმართ ამთვისებელი ცხოველი ყველა ასაკში ადვილად სენიანდება. დაავადება მძიმედ მიმდინარეობს 2-3 თვის მოზარდებში.

მეფუტკრეობა

ფუტკარი-ფუტკრის გამრავლება-დამწყები მეფუტკრის ცნობარი

დედა ფუტკარი  დებს  განაყოფიერებულ  კვერცხებს,  რომლებიდანაც  ვითარდებიან  მუშა  ფუტკრები  და  შედარებით დიდ უჯრედებში გაუნაყოფიერებულ კვერცხებს, რომლებიდანაც ვითარდებიან მამალი ფუტკრები. კვერცხის დადებიდან მესამე დღეს იჩეკებიან მატლები, რომელთა გამოკვებით და მოვლით მუშა ფუტკარია დაკავებული.

მეფრინველეობა

მწყერი-მწყერის მოშენების პრაქტიკული ცნობარი ფერმერებისთვის

მიწის მწყერი და მისი დანიშნულება ცხრა საუკუნეზე მეტი დასჭირდა მსოფლიოს, რომ გაეცნო ისეთი ყოველმხრივ საინტერესო ფრინველი, როგორიც მწყერია. დეკორატიული მიზნებისთვის მოშინაურებულმა მწყერმა მოგვიანებით მრავალმხრივი გამოყენება ჰპოვა. დღეს ის ფართოდაა გავრცელებული მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, თუმცა მემწყერეობამ […]

მემცენარეობა

ლობიო, ლობიოს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია-ფერმერის ბიბლიოთეკა

საქართველოში ლობიო ერთ-ერთი ტრადიციული და ფართოდ გავრცელებული კულტურაა, რომელსაც ჩვენ სამზარეულოში ძალზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. მას იყენებენ როგორც ნედლი პარკის, ისე მწიფე მარცვლის სახით. ამასთან ლობიოს მწვანე პარკი ფართოდ გამოიყენება საკონსერვო მრეწველობაშიც.

AgroPlus

დანერგე მომავალი-მრავალწლიანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტი

ბაღების კომპონენტი: სახელმწიფო პროგრამის “დანერგე მომავალის” მრავალწლიანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტი (შემდგომში ბაღების კომპონენტი) ითვალისწინებს მრავალწლიანი კულტურების ახალი ბაღების გასაშენებლად პოტენციური ბენეფიციარებისათვის ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევას. მრავალწლიანი კულტურების ბაღების პოტენციალი და გაშენების შესაძლებლობა  განსხვავდება საქართველოს […]

PDF

ბიოენერგია-ბიომასის პოტენციალი საქართველოში და მისი ათვისება

ბიომასა იყო, არის და კვლავ იქნება ენერგიაზე ადამიანის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების ერთ-ერთი ძირითადი წყარო. მშრალი ბიომასა ყველაზე ფართოდ გამოიყენება პირდაპირ საწვავის სახით და გამოყოფს 10-20 მჯ/კგ სითბოს. მის ფორმებსა და წყაროებში შედის ხის საწვავი, კომუნალური მყარი […]

PDF

სწრაფი კვების ობიექტი ბორბლებზე-უფასო ბიზნეს გეგმა

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკაში ჯამური ღირებულების 2/3 ქმნის მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები. უკვე დაინგრა სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ წარმატებული ბიზნესის შესაქმნელად საჭიროა დიდი ინვესტიცია. დამწყები ბიზნესების ყურადღება გადატანილია ახალი მიმართულებების ათვისებისკენ, რომლებიც მხედველობიდან გამორჩათ დიდ […]

სამკურნალო მცენარეები

სამკურნალო მცენარეები-მაჟალო (Malus Orientalis Uglitz – Дикая яблоня)

ვარდისებრთა ოჯახში შედის. დაბალი, 10 მეტრამდე სიმაღლის ხეა, ყლორტები არც თუ იშვიათად ეკლებიანია. ტოტები გლუვი ნაცრისფერქერქიანია, ერთწლიან ყლორტებზე კი კანი მოყავისფროა. ქერქი ღეროზე მუქი ნაცრისფერია, საკმაოდ ღრმად დახეთქილი, უფრო ხშირად ღეროს ქვედა ნაწილში, 5-6 სმ […]

მეფუტკრეობა

სანაშენე საქმიანობა მეფუტკრეობაში-რჩევის ფურცელი

სანაშენე საქმიანობა მეფუტკრეობაში ეკონომიკურად ყველაზე უფრო ეფექტური და მცირედანახარჯიანი გზაა მეფუტკრეობის პროდუქციის წარმოების გაზრდისა. ისეთი მარტივი მეთოდიც კი, როგორიც არის საფუტკრეში ფუტკრის ოჯახების მასობრივი გადარჩევა, ერთ-ორ წელიწადში იძლევა პროდუქციის 20-40%-იან მატებას.