ყურძნის ჭია და მასთან ბრძოლის ღონისძიებები

ყურძნის, ჭია, ბიომეურნეობა

ყურძნის ჭია იზამთრებს ძირითადად, ჭუპრის ფაზაში, ვაზის ვეგეტატიურ ნაწილებზე, საყრდენ ჭიგოებზე და ნაწილობრივ, ჩამოცვენილი ფოთლების ქვეშ.

მავნებლის მოზამთრეობიდან გამოსვლა იწყება, როდესაც ჰაერის საშუალო დღე-ღამური ტემპერატურა მიაღწევს 15-16 ˚C – ს. ჭუპრებიდან გამოფრენილი პეპლები განაყოფიერების შემდეგ იწყებენ კვერცხდებას, რომელიც 507 დღის განმავლობაში გრძელდება.

ყურძნის ჭია იძლევა 3 თაობას. პირველი თაობის მატლები აზიანებენ ყვავილებს, მეორე თაობის – მწვანე მარცვლებს, ხოლო მესამე თაობის მატლები შეთვალებულ მარცვლებს (სიმწიფეში შესვლის პერიოდი).

მავნებლის ბიოლოგიური მეთოდით კონტროლი შესაძლებელია როგორც ორგანულ ისე ტრადიციულ და შერეულ მეურნეობებში.

ყურძნის, ჭია, ბიომეურნეობა

ყურძნის ჭიის მატლების შემცირების მიზნით, აუცილებელია სამივე თაობის პირველი და მეორე ხნოვანების მატლების წინააღმდეგ გამოვიყენოთ ლეპიდინის 2%-იანი სამუშაო ნაზავი.

ყურძნის, ჭია, ბიომეურნეობა

ჭუპრის და პეპლის ფაზაში, თაობებს შორის პერიოდში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნიმის ზეთის 0.5 – 0.75% – იანი სამუშაო ნაზავი.

ყურძნის, ჭია, ბიომეურნეობა

ლეპიდინი სერტიფიცირებული ბიოლოგიური ინსექტიციდია, რომელიც ქერცლფრთიანების რაზმის მწერების წინააღმდეგ გამოიყენება. საქართველოში 2010 წლიდან იწარმოება და წარმატებით გამოიყენება როგორც ვაზში ისე სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებში.

ნიმის ზეთი ასევე სერტიფიცირებული ბიოლოგიური ინსექტოაკარიციდია, რომლის საქართველოში ექსკლუზიური დისტრიბუტორი და დამნერგავია კომპანია „ბიოაგრო – მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრი“.

პროდუქტების ფასები:

• ლეპიდინი 1 ლიტრი – 9 ლარი;
• ნიმის ზეთი 1 ლიტრი – 78 ლარი;
• ნიმის ზეთი 500 მლ.ლიტრი – 40 ლარი.

რეგიონული წარმომადგენლები:

• კახეთი: 557199118; 579608822;
• აჭარა: 599407340;
• სხვა რეგიონები: 551991180.

განცხადება მოგვაწოდა კომპანიამ „ბიოაგრო“. ვებ გვერდი: http://bioagro.ge/

*რედაქციას არ აქვს კავშირი, აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან. დამატებითი კითხვებისთვის ისარგებლეთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციით.

თქვენი რეკლამა