სანერგე
მებაღეობა

ხეხილის სანერგე მეურნეობის მოწყობა (რეკომენდაციები)

შესავალი საქართველოში უძველეს დროიდან ხეხილის სარგავ მასალას ნერგს უწოდებდნენ, ხოლო მეურნეობას ან მეურნეობის ნაწილს, სადაც ხეხილის აღზრდას აწარმოებდნენ, სანერგე უწოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეს დიდი ყურადღება ექცეოდა, მან განვითარება ჰპოვა XX საუკუნის პირველ ნახევარში. […]

დაფნა, ნერგი, სანერგე, თესვა, დაფნის
მებაღეობა

დაფნის ნერგების გამოყვანა სანერგეში

სანერგე სასურველია მოეწყოს დაფნის სამრეწველო პლანტაციების გასაშენებლად გათვალისწინებული ნაკვეთების ახლოს. სანერგისათვის არჩევენ ვაკე ან ოდნავ დაქანებულ, ქარებისაგან დაცულ, მშრალ ადგილს. ნიადაგი უნდა იყოს შედარებით მსუბუქი, წყალგამტარი და ნოყიერი. ამის შემდეგ ხდება ნიადაგის გამოკვლევა, იმ შემთხვევაში […]

ლიმონი, დარგვა, ნიადაგი, მოვლა, ციტრუსი
მებაღეობა

ლიმონი – ნიადაგის შერჩევა, ნაკვეთის დაგეგმვა და ნერგების დარგვა

ლიმონი მარადმწვანე საშუალო ზომის მცენარეა, ტროპიკული ჰავის პირობებში წარმოშობის გამო მას საზამთრო შესვენების პერიოდი არ აქვს. ხელსაყრელ გარემო პირობებში მთელი წლის მანძილზე შეუძლია აქტიური ვეგეტაცია, ყვავილობა, ნაყოფის მომწიფება. საქართველოში მეციტრუსეობის აღმავლობის პერიოდად გასული საუკუნის 30-90-იანი […]

მაყვალი
მებაღეობა

მაყვალი – როგორ შევარჩიოთ ნაკვეთი მაყვლის დასარგავად

მაყვლის გასაშენებლად ადგილის შერჩევისას საჭიროა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორის გათვალისწინება: ნიადაგის ტიპი და ნაყოფიერება; დრენაჟი; ქარისგან დაცვა; განათება; წყლის ხელმისაწვდომობა; მაყვლის გასაშენებლად უნდა შეირჩეს კარგად განათებული ადგილი. მაყვალი არ უნდა დაირგას ხეების რიგების ან შენობების ჩრდილში. […]

კივი, მოსავალი, აღება, შენახვა
მებაღეობა

კივის მოსავლის აღება

კივის კრეფის ვადები დიდადაა დამოკიდებული ნაყოფის სიმწიფის ხარისხზე. განასხვავებენ ასაღებ, ტექნიკურ (ტექნოლოგიურ), სამომხმარებლო და ფიზიოლოგიურ სიმწიფეს. ზოგჯერ სამომხმარებლო და ტექნიკური სიმწიფის პერიოდები ერთმანეთს ემთხვევა. კივის ნაყოფის კრეფისათვის იდეალური დროის განსაზღვრა რთულია, რადგან იგი, სხვა ხილისგან […]

მებაღეობა

როგორ დავრგოთ მსხალი, მსხლის ბაღის გაშენება და მოვლა

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება • ბოტანიკური აღწერა მსხალი ეკუთვნის ვარდყვავილოვანთა (pyrus) ოჯახის (ღოსაცეაე) ვაშლოვანთა ან თესლოვანთა ქვეოჯახის (Rosaceae) Pyrus L.-ის გვარს. გავრცელების არეალის მიხედვით, მსხალი მეორე ადგილზეა ვაშლის შემდეგ. ბუნებრივ პირობებში საშუალო ან დიდი […]

თხილი
მებაღეობა

თხილი – დარგვა, გამრავლება – თხილის ბაღის გაშენება

თხილი (Corylus) — ფოთოლმცვივანი ბუჩქების, იშვიათად ხეების გვარი თხილისებრთა ან ფართო გაგებით, არყისებრთა ოჯახის წარმომადგენელია. ჩვეულებრივი (ტყის) თხილი ხშირად ბუჩქია, იშვიათად პატარა ზომის ხე. მერქანი რბილი, მჩატე და დრეკადი, ნაყოფი სქელნაჭუჭიანია. ადამიანი თხილის ნაყოფს უხსოვარი […]

ნუში
მებაღეობა

ნუშის ზოგადი დახასიათება და საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ჯიში

ზოგადი დახასიათება ნუში ეკუთვნის ვარდყვავილოვანთა ოჯახს და ტყემლისებრთა ქვეოჯახს. ნუშის გვარში გაერთიანებულია 40-ზე მეტი სახეობა. ნუშის ხის სიმაღლე 10 მეტრამდე აღწევს. მისი ფოთლები ძლიერ წააგავს ატმისას. ფოთოლი მოკლე ლენცეტისებრია. ყუნწი მოკლეა, ფოთლის ფუძესთან აქვს 2-4 […]

კივი, აქტინიდია, ბაღი, გასხლვა
მებაღეობა

კივის (აქტინიდია) მოვლა-მოყვანა, სხვლა-ფორმირება, ბაღის გაშენება

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება კივი (აქტინიდია) ფოთოლმცვენი, ორსახლიანი (გაყოფილ-სქესიანი) ლიანა მცენარეა. იშვიათად გვხვდება ერთსახლიანიც (სახეობების მიხედვით). მამრობითი და მდედრობითი ეგზემპლარები თითქმის ერთდროულად ყვავილობენ. საყვავილე კვირტები მარტისათვის განიცდის განვითარებას და შეიმჩნევიან ფოთლის უბეებში. მათი განვითარება […]