პომიდვრის აგროტექნოლოგია და ღია გრუნტში მოყვანის ბიუჯეტი

ცნობარის მიზანია, მკითხველს გააცნოს პომიდვრის კულტურის ხარისხიანი მოყვანის შესაძლებლობები-თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ცნობარში იხილავთ ცხრილს-პომიდვრის მოყვანის ბიუჯეტი ღია გრუნტში ჩითილების გამოყვანით, რა თქმა უნდა ფასები ცვლადია, თუმცა ფერმერს საშუალება ექნება, მიმდინარე დროს არსებული ფასებით გამოიანგარიშოს 1 ჰა-ზე პომიდვრის მოყვანის ბიუჯეტი და მოგება.

ცნობარი დახმარებას გაუწევს ფერმერებს, მებოსტნეობით დაინტერესებულ პირებს და დარგის სპეციალისტებს.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

პომიდორი, ღია, გრუნტი