ჩირი – მარკეტინგული სტანდარტები

ჩირი, მარკეტინგი, ხარისხი

ჩირის  კლასიფიკაცია

როგორც წესი, სხვადასხვა ხილის ჩირი იყოფა სამ კატეგორიად: ექსტრაკლასი, პირველი კლასი, მეორე კლასი.

ჩირი უნდა იყოს

→ ჩირს არ უნდა ჰქონდეს დეფექტი, დაზიანება, რომელიც არღვევს მის მთლიანობას.

→ ჩირი არ უნდა იყოს დამპალი და არ უნდა ჰქონდეს სხვა სახის ნაკლოვანებები, რომლებიც არასასურველს ხდიან მის საკვებად მოხმარებას.

→ ჩირი არ უნდა იყოს დაბინძურებული. უცხო სხეულები, როგორებიცაა: მიწა, ტალახი, ქიმიური ნარჩენები ან მტვერი არ უნდა ჰქონდეს პროდუქტს.

→ ლაქებისა და გაუფერულების გარეშე, რომელიც აღემატება პროდუქტის ზედაპირის ფართობის 5%-ს…

პუბლიკაცია მოამზადა ექსპორტის განვითარების ასოციაციამ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში.

დაკლიკეთ დოკუმენტზე (ფოტოზე) და წაიკითხეთ

ჩირი, მარკეტინგი, ხარისხი

კრედო ბანკი