ბუნებრივი საკვები სავარგულების განოყიერება

სათიბი, საძოვრები, განოყიერება

სასუქების შეტანა წარმოადგენს ბუნებრივი საკვები სავარგულების გაუმჯობესების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ, სწრაფადმოქმედ, მაღალეფექტიან, პრაქტიკაში ცნობილ ყველა აგროტექნიკურ ხერხებს შორის მიღებულ და ფართოდ გამოყენებულ ღონისძიებას.

სასუქების შეტანისას მთავარ მიზანია ბალახნარის მოსავლის მაქსიმალური მატების მიღება და საკვების ხარისხის გაუმჯობესება.

სათიბ-საძოვრების გაძოვება ან გათიბვა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, მით უმეტეს არასწორი გამოყენების და გაუმჯობესების ღონისძიებების გარეშე, არა მარტო აუარესებს მცენარეულ საფარს, არამედ მნიშვნელოვნად ამცირებს ბალახნარის მოსავალს.

მოსავალთან ერთად საყუათო ნივთიერებების გამოტანის სიდიდე და მათი საშუალო რაოდენობა ჯერ კიდევ არ ნიშნავს ამ ელემენტებზე საკვები ბალახების ნამდვილ მოთხოვნას.

სასუქების შეტანის ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად განსხვავდება სათიბის ან საძოვრის ტიპისა და ადგილსამყოფელის ბუნებრივი პირობების მიხედვით.

დაკლიკეთ ფოტოზე (დაკომენტზე) და წაიკითხეთ

საძოვრები, სათიბი, განოყიერება

კრედო ბანკი