ფერმერებისთვის პროგრამის „ქართული ჩაი“ გაცნობა დასრულდა

39 Views

ჩაის მოყვანის ტრადიციის მქონე რეგიონებში: გურიაში, აჭარაში, იმერეთსა და სამეგრელოში ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის, კოოპერატივებისთვის და ფერმერებისთვის პროგრამის „ქართული ჩაი“ გაცნობა დასრულდა.

ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციისთვის დაფინანსებას მიიღებენ იურიდიული პირები, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები.

პლანტაციების რეაბილიტაციისათვის თანადაფინანსება იქნება:

კერძო საკუთრებაში არსებული პლანტაციების შემთხვევაში:

  • იურიდიული პირებისათვის (გარდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა) – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 60%;
  • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 80%;

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული (იჯარით გაცემული) პლანტაციების შემთხვევაში:

  • იურიდიული პირებისათვის (გარდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა) – სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 70%;
  • სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების 90%;

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები დამატებით უსასყიდლოდ მიიღებენ ჩაის პირველადი დამუშავებისთვის საწარმოო მანქანა-დანადგარებს, მოწყობილობებსა და ინვენტარს.

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
სტარტაპერი
ბიოაგრო
ორგანული, ბიო, აგრო
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგრარული, საქართველო
აგროკავკასია FB