თესლბრუნვა
ფერმერთა სკოლა

სახნავი მიწების ინტენსიური გამოყენება – თესლბრუნვა

ნიადაგის ნაყოფიერების გადიდებისა და სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა მოსავლიანობის მატების მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს თესლბრუნვები. თესლბრუნვების შემოღებისას უზრუნველოყოფილი უნდა იქნეს: ნათესის ფართობის  მოსავლიანობით ფერმერული მეურნეობის მოთხოვნილების დაკმაყოფილება, სახნავი მიწების მიზანშეწონილი (სწორი) გამოყენება და კულტურათა სწორად შერჩევა-განაწილება, მეცხოველეობის საკვები […]

ვაზის, ჯიში, დანახარული, ვენახი, მევენახეობა
მევენახეობა

დანახარული – წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

დანახარული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, რომელიც მოსახლეობაში აგრეთვე ცნობილია: გაღმამხარულის, დანახერის და განახერის სახელწოდებით. წარმოშობა: ქართლი. პატარა ჯგუფებად იყო გავრცელებული გორში, კასპსა და ცხინვალში. მიიღება სუფრის წითელი მშრალი ღვინო. ასევე გამოიყენება საკუპაჟედ. ჯიში ძლიერი ზრდისაა.ზრდასრული […]

გლედიჩია, აკაცია, დიდეკალი, სამკურნალო
სამკურნალო მცენარეები

გლედიჩია – სამკურნალო მცენარე

გლედიაჩია (ლათ. L. Gleditschia უმთავრესად G. triacanthos L. Rus. гледичия) პარკოსანთა ოჯახის წარმომადგენელია. მაყაშვილი, ა. ბოტანიკური ლექსიკონის (1961) მიხედვით: კახური – ხეეკალა, ხელურსმანა, ლურსმანა, ჭოტი ხე; ქიზიყური – დიდეკალა; იმერული – ქაჯეკალა, ღობის ეკალი, რუსული […]

წაბლი, წაბლის, ბაღი
მებაღეობა

წაბლი – თესლნერგის გამოყვანა, გამრავლება, დარგვის სქემა

წაბლის გვარი 12 სახეობამდეა (ზოგი ავტორის მიხედვით 30-მდე). საქართველოში გავრცელებულია მხოლოდ ერთი სახეობა ჩვეულებრივი წაბლი (castanea sativa). იგი სიმაღლით 30-35 მეტრამდე ხეა. გავრცელება წაბლი გავრცელებულია ევროპის დასავლეთ საზღვრებიდან ხმელთაშუა ზღვის ნაპირებამდე, მცირე აზიაში და კავკასიაში, […]

მცენარეთა, დაზიანება, ტემპერატურა
ფერმერთა სკოლა

არახელსაყრელი ტემპერატურით გამოწვეული მცენარეთა დაავადებები

ტემპერატურა ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს მცენარის ზრდაზე, მის გავრცელებასა და საერთოდ მის არსებობაზე. დაბალი და მაღალი ტემპერატურა მომაკვდინებლად მოქმედებს მცენარეზე, იწვევს პათოლოგიურ მოვლენას, რომლებიც ვლინდება სხვადასხვა ფორმით, ნიადაგისა და ჰაერის დაბალი ტემპერატურის […]

თაუერები
აგრო სიახლეები

მილანის თაუერები 300 მცხოვრებით და 21 000 მცენარით

ბოსკო ვერტიკალე – ტყუპი თაუერი, რომელიც პორტა ნუოვას გულში, მილანში მდებარეობს, 21 000 ხის, ბუჩქისა და მრავალწლიანი მცენარეების სახლია. პროექტი არქიტექტორმა სტეფანო ბოერმა განახორციელა. მცენარეები ყოველწლიურად საშუალოდ 44 000 ფუნტ ნახშირბადს გარდაქმნის, სახლებში კი ქუჩებიდან […]

უბაკლური, კახური, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

უბაკლური – თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიში

უბაკლური თეთრყურძნიანი სასუფრე და საღვინე ვაზის ჯიშია, გამოიყენება სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად. წარმოშობა: კახეთი. უბაკლური სუფრის თეთრი მშრალი ღვინის დასამზადებლად გამოიყენება. მისი ყურძნისაგან ცალკე დაყენებული ღვინო მაღალი ღირსებისაა, ჩალისფერი, ნაზი ჰარმონიული გემოთი და ჯიშური […]

ბიოჰუმუსი
ფერმერთა სკოლა

ბიოჰუმუსი (ჭიაყელების კომპოსტი) – შესატანი ნორმები, აგროკალენდარი

ბიოჰუმუსი ანუ ჭიაყელების კომპოსტი – არის ჭიაყელების მიერ გადამუშავებული მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ნაკელი. ორგანული ნივთიერებები ჭიაყელას კუჭში განიცდიან უფრო ძლიერ დაშლას და ღრმა სტრუქტურულ ცვლილებებს, იშლებიან ამინომჟავებად. ორგანული ნივთიერებები ჭიაყელების ნაწლავებში მდიდრდებიან განსაკუთრებით სასარგებლო მიკროფლორით, […]

ეთერზეთების, ტექნოლოგია, ეთერზეთი
ფერმერთა სკოლა

ეთერზეთების მიღების ძირითადი პრინციპები და განსაზღვრებები

ეთეროვანი ზეთები სპეციფიური არომატის მქონე და ადვილად აქროლად ნივთიერებათა რთული ნარევია. სახელწოდება წარმოიშვა ადვილად აქროლადობის თვისებიდან, ისე როგორც ეთერისა, ხოლო გარეგნულად ცხიმზეთებთან მსგავსებით. ეთერზეთების შემადგენლობაში გვხვდება სხვადასხვა ნაერთი: ალდეჰიდები, კეტონები, სპირტები, ეთერები, ფენოლები, ტერპენები. ეთეროვან […]