საღი, რძე
ფერმერთა სკოლა

საღი რძის შენახვა და ტრანსპორტირება

რძე თავის დადებით თვისებებთან ერთად საკმაოდ კარგ პირობებს წარმოადგენს მიკროორგანიზმების გასამრავლებლად. რძეში ბაქტერიების ზრდის შემცირების საშუალება არსებობს რძის მოწველიდან პირველი 2 საათის განმავლობაში. ამის შემდეგ კი რძეში არსებული ბაქტერიები გამრავლებას იწყებენ: თუ რძე ინახება +8-100C-ზე […]

ზედაშე, ღვინო
მევენახეობა

ზედაშეს კულტურა საქართველოში – საზედაშე ღვინის დაყენების წესი

ზედაშეს კულტურა საქართველოში მიუხედავად იმისა, რომ ქვევრში ღვინის ქართულად დაყენება ერთ მთლიან საგანს წარმოადგენს, შეიძლება საზედაშე ქვევრი და ღვინო მაინც ცალკე მოვლენად გამოიყოს. ქართულ მეღვინეობაში, გარდა ქართული საღვინე ჭურჭლის — ქვევრისა, ვხვდებით: მუხის კასრს, მინის […]

ხეხილი
მებაღეობა

ხეხილის ბაქტერიული სიდამწვრე – სიმპტომები და ბრძოლის ღონისძიებები

ბაქტერიული სიდამწვრე, რომელსაც იწვევს ბაქტერია Erwinia amylovora, ხეხილის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ბაქტერიული დაავადებაა. ის სწრაფად ვრცელდება და შეუძლია ხის სრული განადგურება. ამ ინფექციის მიმართ განსაკუთრებით დაუცველია ახალი ტოტები გაზაფხულზე; თუმცა, არამდგრადი, ასევე, მცენარის ყველა მიწისზედა […]

სანერგე
აგრო სიახლეები

კახეთში სანერგე მეურნეობების ინსპექტირება მიმდინარეობს

სარგავი მასალის მწარმოებელი კვალიფიციური სანერგე მეურნეობების ფიტოსანიტარული მდგომარეობის შეფასების მიზნით, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად, სანერგეების ინსპექტირებას, კახეთის რეგიონში ახორციელებს. სპეციალისტებმა ნერგის მწარმოებლებს ჯანსაღი სარგავი მასალის წარმოებასთან დაკავშირებული საერთაშორისო მოთხოვნები და სერტიფიცირების […]

მეფრინველეობა, სელექცია
მეფრინველეობა

სელექცია მეფრინველეობაში

მეფრინველეობა სოფლის მეურნეობის დარგია, რომელიც სპეციალიზებულია ფრინველის ხორცისა და სასურსათო კვერცხის წარმოებაზე. მეფრინველეობა ძირითადი პროდუქციის გარდა იძლევა სუბპროდუქტებს ბუმბულისა და ღინღლის სახით. წარმოების ანარჩენები საუკეთესო ნედლეულია ძვალ-ხორცის ფქვილის დასამზადებლად, ხოლო სკორე გამოიყენება,  როგორც ძვირფასი ორგანული […]

ვარდკაჭაჭა, ხალხური, მედიცინა
სამკურნალო მცენარეები

ვარდკაჭაჭა (ულეწელა) – სამკურნალო მცენარე

ვარდკაჭაჭა (ლათ. Cichorium intybus) მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა გრძელი, ხორციანი, თითისტარისებრი ფესვით. ღერო სწორმდგომია, სიმაღლით 30-120 სმ, ზედა ნაწილში დატოტვილი. ფესვთანური (ქვედა) ფოთლები ქმნიან როზეტს, მოკლეყუნწებიანებია, შებრუნებულ-ლანცეტისებრი. ღეროს ფოთლები კი _ მჯდომარეა, მორიგეობითი, ნახევრადღერომხვევი. ყვავილები მარტოული […]

მზრალი, კორდი, ნაწვერალი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის მზრალად დამუშავების სისტემები

მინდვრის და ტექნიკური კულტურების ნიადაგის მზრალად დამუშავების სისტემას, აგრეთვე, უწოდებენ ნიადაგის ძირითადი დამუშავების სიტემას, ალბათ იმის გამო, რომ ნიადაგის ასეთი წესით დამუშავების დროს ყველაზე უკეთესად ხერხდება მცენარის ზრდაგანვითარებისათვის საჭირო პირობების მოწესრიგება და ნიადაგის სტრუქტურის მაქსიმალურად […]

მუკუზანი, საფერავი, მიკროზონა
მევენახეობა

მევენახეობის სპეციფიკური ზონა – მუკუზანი

გეოგრაფიული მდებარეობა – მევენახეობის სპეციფიკური ზონა „მუკუზანი“ მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, შიდა კახეთში, გურჯაანის მუნიცი­­პალიტეტში. იგი განთავსებულია მდ. ალაზნის ხეობის მარჯვენა სანაპიროზე, ცივ-გომბორის ქედის ჩრდილო-აღმოსავლეთ დაქანებაზე, ზღვის დონიდან 400 – 650 მ სიმაღლის ფარგლებში. ჩრდილო-აღმოსავლეთისკენ და […]

სნაწვერალო, შუალედური, თესვა, მოყვანის, სქემა
მემცენარეობა

შუალედური კულტურების თესვა-მოყვანის რეკომენდირებული ჯგუფები

შუალედური კულტურების თესვა-მოყვანის რეკომენდირებული ჯგუფები ზონებისა და თესვის ვადების გათვალისწინებით. მეცხოველეობის მტკიცე საკვები ბაზის შექმნისა და განმტკიცების ერთ-ერთი მძლავრი საშუალებაა შუალედური კულტურები თესვა-გამოყვანის გაფართოება, რაც მიწის ინტენსიურად გამოყენების გზით, ერთი და იგივე ფართობზე, ძირითადი კულტურებისაგან […]