ზეთი, ზეთები
AgroPlus

ზეთის არჩევის, შენახვის და მოხმარების წესები

ზეთის სახეობები ზეთების კვებითი ღირებულება და კულინარული დანიშნულება მათი მიღების მეთოდზეა დამოკიდებული. გავერკვეთ ამ მეთოდებში: ნედლეულიდან (ზეთისხილი, მზესუმზირა, სიმინდი, სოიო) მცენარეული ცხიმის მიღება შესაძლებელია დაწნეხვით ან ექსტრაქციის მეთოდით. დაწნეხვით მიღებული ზეთი უფრო სასარგებლოა. ექსტრაქციით მიღებული […]

თხა, მეგრული, ჯიში
მეცხოველეობა

მეგრული თხა – ხალხური სელექციით გამოყვანილი უძველესი ჯიში

მეგრული თხა უძველესი ჯიშია. გამოყვანილია ხალხური სელექციით, მრავალი საუკუნის მანძილზე ხალასჯიშიანი მოშენების გზით და სარძეო პროდუქტიულობაზე გათვლილი გადარჩევით. საკმაოდ მალმწიფადი ჯიშია. ბიოლოგიური თავისებურებებიდან აღსანიშნავია მაღალტენიანი კლიმატისადმი შეგუებისა და ძნელადმისადგომი, მაღალმთიანი და კლდიანი, აგრეთვე კოლხეთის დაჭაობებული […]

ფისტა, ფსტა, ფისტაშკა
მებაღეობა

ფსტა (ფისტა – Pistacia) დარგვა – გამრავლება

ფსტა – (ლათ. Pistacia Vera რუს. фисташка, მესხური-ფისტიღი, ჭანური – ჶისტიკი, სულხან-საბა–ორბელიანი – ფისტა, რაფიელ ერისთავი – ფუსტუღი.) ზოგადი ინფორმაცია ფსტა ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კაკლოვანი მცენარეა. ფსტას სამშობლოს ითვლება – ირანი. რამდენიმე ათასი წლის განმავლობაში […]

კამეჩების, ფერმა, მესხეთში
რეგიონები

კამეჩების ფერმა მესხეთში

ფერმერი მამუკა ნასიძე უკვე ხუთი წელია რაც მეკამეჩეობას მისდევს. ამჟამად 140 სული კამეჩი ჰყავს, მათგან 70 ფურია. აწარმოებს მაწონსა და რძეს, აქვს სანაშენე მეურნეობა. ამ სპეციფიკურ პირუტყვს, სანაქებოდ უვლის და ამბობს, რომ ერთადერთი კამეჩების ფერმა სამცხე-ჯავახეთში […]

მიწავაშლა, ტოპინამბური, მიწის, ვაშლი
მებოსტნეობა

ტოპინმზესუმზირა (მიწავაშლა) – აგროტექნიკური ღონისძიებების ეფექტიანობა

როგორც ქართლის სარწყავ პირობებში მრავალრიცხოვანმა გამოკვლევებმა აჩვენა, ტოპინამზესუმზირს კულტურის უნიკალურობა იშვიათი ორგანული ნივთიერება _ ინულინის წარმოქნის  უნარში მდგომარეობს. ბოლქვების თითქმის 20% ამ ნივთიერებისაგან შედგება. იგი თავის მხრივ წარმოადგენს რთულ ნახშირწყალს, რომელიც სტრუქტურით ბევრად ჰგავს ყველასათვის […]

მეღორეობა

კახური ღორი და მისი ძირითადი მახასიათებლები

კახური ღორი — უძველესი ენდემური ჯიში. გარეული ღორის მოშინაურებისა და ხალხური სელექციის გზით ჩამოყალიბდა ცალკე ჯიშად. განეკუთვნება მომთაბარე ტიპს. გარეგნული ფორმითა და ზოგიერთი თვისებით გარეულ ღორს ჰგავს. ფერად შავია, ზოგჯერ მუქი ნაცარა ან მოწითალო. აქვს […]

ლუდი
AgroPlus

ქართული ლუდის ისტორია და მომზადების ტექნოლოგია

ქართული ლუდის ისტორია რა ისტორიული წანამძღვრები ჰქონდა საქართველოში ლუდის გამოყენებას? როგორია მისი გენეზისი, წარმოშობის გზები, რა წვლილი აქვთ ქართველებს ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი სამეურნეო კულტურის განვითარებაში? ლუდის წარმოების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ხორბლეულის კულტურა, მასთან დაკავშირებული სამიწათმოქმედო […]

ვაზი, ვენახი
მევენახეობა

გრძელმტევანა – ქართული ვაზის ჯიში

გრძელმტევანა ნაკლებად გავრცელებული პერსპექტიული ვაზის ჯიშია, იგი იძლევა მაღალი ხარისხის სუფრის თეთრ ღვინოს. მევენახეობის სპეციალურ ლიტერატურაში გრძელმტევანა ცნობილია ტყის ვაზის სახელწოდებით (ს. ჩოლოყაშვილი). ამ სახელწოდებას ატარებს იგი სიღნაღის რაიონის ზოგიერთ სოფლებში ამჟამადაც. თავისი მორფოლოგიური ნიშნებით […]

პერმაკუტურა
AgroPlus

პერმაკულტურა – ეკოლოგიური სოფლის მეურნეობის მოწყობის პრინციპები

პერმაკულტურა წარმოადგენს დიზაინის სისტემას, რომლის მიზანია ეკოლოგიურად მიზანშეწონილი მოდელების საფუძველზე, ადამიანის გარემო სივრცის ორგანიზება. სიტყვა „პერმაკულტურა“ წარმოსდგება ინგლისური ტერმინოლოგიის permanent agriculture-სგან რაც ნიშნავს ხანგრძლივ სოფლის მეურნეობას, ამ სიტყვის შემოკლებულ ვარიანტს წამოადგენს პერმაკულტურა. “პერმანენტული“ ლათინური სიტყვაა […]