კომპოსტი, კომპოსტირება, ორგანული
PDF

კომპოსტი – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების საუკეთესო საშუალება

სახელმძღვანელოში, პრაქტიკაში დასანერგად, კომპოსტირების მარტივი მეთოდები მოცემული.  კომპოსტი შეიძლება დამზადდეს მოსახლეობის მიერ ინდივიდუალურად სახლებში ან საბაღე მეურნეობებში. მიღებული კომპოსტი შეგვიძლია, გამოვიყენოთ, როგორც საუკეთესო სასუქი ნიადაგის ნაყოფიერებისა და მოსავლიანობის ასამაღლებლად. სახელმძღვანელოში წაიკითხავთ  • კომპოსტირების ძირითადი უპირატესობები; • […]

პეკანი, კაკალი, კაკლოვნები
მებაღეობა

პეკანი – საინტერესო ჯიშის კაკალი

ინტროდუცირებული (უცხოური) კაკალნაყოფიანი მცენარეებიდან საქართველოსთვის ყველაზე მეტად საყურადღებო პეკანია. პეკანის გვარი 21 სახეობას აერთიანებს, რომელთაგან 20 სახეობის სამშობლო ჩრდილოეთ ამერიკაა, ხოლო ერთისა ჩინეთი. ჩვენთვის უპირატესობა ენიჭება თხელნაჭუჭა, წარგძელებულ თხილის ფორმის ამერიკულ პეკანს (Carya illinoinensis). იგი […]

შვრია, მარცვლეული
მემცენარეობა

შვრია – წარმოების აგროტექნოლოგია

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება შვრია მარცვლოვანთა ბოტანიკური ოჯახის წარმომადგენელი ერთწლიანი კულტურაა. მას აწარმოებენ უმთავრესად მარცვლის და ნამჯის მიღების მიზნით, რომელიც გამოიყენება როგორც შინაური პირუტყვის საკვებად, ასევე ადამიანის კვების ინდუსტრიაში. კულტურის ფესვთან სისტემა ფუნჯაა, თბილი […]

ატამი, ატმის, ბაღის, გაშენება
მებაღეობა

ატამი – დარგვა, მოვლა-მოყვანა, ბაღის გაშენება

ატამი კურკოვანი კულტურაა, რომელიც მოყავთ მსოფლიოს ყველა კონტინენტზე, როგორც სამხრეთ, ასევე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროებში. მსოფლიოში წარმოების მოცულობით ატამი მე-10 ადგილზეა ხილის სხვა სახეობებს შორის. მისი წლიური გლობალური წარმოება 22,0 – 23,0 მილიონ ტონას შეადგენს, ხოლო ბაღები […]

შერეული, ბიო, ორგანული, თესვა
ფერმერთა სკოლა

კულტურების შეთავსების წესები

ბიოლოგიურად საუკეთესო ურთიერთშემთავსებელ მცენარეებს შორისაც კი შერეულ ნათეს-ნარგავებში არსებობს კონკურენცია წყალზე, სინათლეზე და საკვებზე. იმისათვის, რომ ეს კონკურენცია მინიმუმამდე დაიყვანოთ, ისარგებლეთ შევსებადობის პრინციპით. იგი გულისხმობს, რომ ერთ კვალზე უნდა იზრდებოდეს სინათლისადმი, საკვებისადმი და განვითარების პირობებისადმი […]

სუდანურა, სუდანის ბალახი
მემცენარეობა

სუდანურა (სუდანის ბალახი), მისი სამეურნეო მნიშვნელობა და აგროტექნიკა

მეცხოველეობის მტკიცე საკვები ბაზის შექმნის საქმეში სუდანურა, სუდანის ბალახი (ლათ. Sorghym sudanense) უმნიშვნელოვანეს კულტურათა რიცხვს მიეკუთვნება. მას კარგად ჭამენ ცხოველები. სუდანურას იყენებენ მწვანე საკვებად, თივად, სასილოსედ, საძოვრად, სენაჟად, სამარცვლედ და სხვა სახით. იგი გამოირჩევა დიდი გვალვაგამძლეობით. […]

დათვის, კენკრა
სამკურნალო მცენარეები

დათვის კენკრა – სამკურნალო მცენარე, რეცეპტი

დათვის კენკრა (Arctostaphylos; толокнянка) მანანასებრთა ოჯახს ეკუთვნის. მიწაზე გართხმული ბუჩქია საშუალოდ 10-30სმ-მდე სიმაღლით. ფოთლები უკუკვერცხისებრ წაგრძელებული ფორმისა, ტყავისებრი და კიდემთლიანი, 2,5 სმ-დე სიგრძის. ყვავილის ჯამი 5 წვერიანია. ყვავილის გვირგვინი კვერცხისებრ-ქოთნისებურია და მოვარდისფრო ფერისაა. ყვავილები ტოტების […]

მევენახეობა

პინო შავი – ბურგუნდიული ვაზის ჯიში საქართველოში

მიუხედავად იმისა რომ, შავი პინო ფრანგული წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიშია, მაინც შევიტანეთ კატალოგში. თავის სამშობლოში, კერძოდ, ბურგუნდიაში იგი იძლევა მაღალხარისხოვან წითელ სუფრის ღვინოს, რომელსაც ახასიათებს საკმაო სხეული, ჰარმონიულობა, ლამაზი შეფერვა, მაღალი გემური თვისებები და შენახვის […]

თუთა, თუთის, დარგვა, გასხვლა, ფორმირება
PDF

თუთის დარგვა, ნარგაობის ფორმირება და ვარჯის გამოყვანა, ბაღის გაშენება

ფერმერმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, რომ თუთის ნარგაობა მრავალგვარია. თუთა პირობითად შეიძლება დაჯგუფდეს შტამბის სიმაღლის, მცენარეთა დაჯგუფების და ნარგაობის დანიშნულების მიხედვით. მცენარეთა შტამბის სიმაღლის და ვარჯის ფორმირების მიხედვით თუთის ნარგაობა შეიძლება იყოს შტამბოვანი და ბუჩქოვანი. გთავაზობთ […]