ნიადაგი, ხვნა, დამუშავება, ფერმერი
ფერმერთა სკოლა

ნიადაგის დამუშავების სისტემა, ხვნის სიმწიფე, სიღრმე და წესი

ნიადაგის დამუშავების სისტემა ნიადაგის დამუშავება არის ადამიანის კულტურულ მექანიკური ზემოქმედება ნიადაგზე მისი ნაყოფიერების გადიდების მიზნით. ნიადაგის დამუშავების დროს სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო იარაღებით ხდება ზედაფენის გაფხვიერება. წლის განმავლობაში სახნავ ფენაში გარკვეული ცვლილებები ხდება, რომელიც სასიცოცხლო ფაქტორებზე უარყოფითად […]

ალადასტური, ქართული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

ალადასტური – ქართული ვაზის დიდებული ჯიში

გურიაში გავრცელებულ წითელყურძნიან ვაზის ჯიშთა შორის ალადასტურს ყოველთვის თვალსაჩინო ადგილი ეკავა, როგორც უხვმოსავლიან საღვინე და ადგილობრივი მოხმარების სუფრის ყურძნის ჯიშს. წერილობითი ცნობები ალადასტურის წარმოშობის შესახებ არ მოგვეპოვება. ალადასტური, როგორც ბოტანიკური ნიშნებით, ისე აგრობიოლოგიური თვისებებით კოლხეთის […]

ნაყრობის, მეფუტკრეობა, მეთოდი
მეფუტკრეობა

დემარის ნაყრობის საწინააღმდეგო მეთოდი

ცნობილი ამერიკელი მეფუტკრის დემარის, ნაყრობის საწინააღმდეგო მეთოდის გამოყენება ყველა სკაში შეიძლება, სადაც ერთიდაიგივე ზომის ჩარჩოებს მაგალითად ორკორპუსიან დადანში ან მრავალკორპუსიანში იყენებენ. მეთოდის მთავარი არსი მდგომარეობს ბუდის გაფართოებაში, რომლის დროსაც დედა ფუტკარს ეძლევა კვერცხისდების საშუალება, იმავდროულად […]

ბატატი, ტკბილი, კარტოფილი
აგრო სიახლეები

ბატატი ევროკავშირში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტი

ამჟამად, ბატატი -ტკბილი კარტოფილი (Ipomoea batatas ) ერთ-ერთი მთავარი პროდუქტია სუპერმარკეტების თაროებზე. ზოგი ქვეყანა დიდი ხანია ევროპული საცალო ბაზრისთვის ტკბილი კარტოფილის მთავარი მიმწოდებელია, მათ შორისაა შეერთებული შტატები და ესპანეთი. თავის მხრივ, ჰოლანდიური სავაჭრო კომპანია „East4Fresh“ […]

ღვინო, მარნები, სახელმძღვანელო, ფერმერი
PDF

სურსათის უვნებლობის სახელმღვანელო მცირე მარნებისთვის

,,სურსათის უვნებლობის სახელმძღვანელო მცირე მარნებისათვის“ მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ღვინისა და ღვინის ტურიზმის სექტორში მოქმედ მცირე საწარმოებში სურსათის უვნებლობის სტანდარტების დანერგვას, მომხმარებლისთვის მიწოდებული ღვინისა და მომსახურების ხარისხის ამაღლებას და კომპანიების ბიზნესმოდელის გაუმჯობესებას. ხშირად მცირე მეწარმეები […]

შავბალახა, სამკურნალო, მცენარე
სამკურნალო მცენარეები

შავბალახა (ნაყენის ბალახი) სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები

შავბალახა (ლათ. Leonurus cardiaca – შავბალახა ჩვეულებრივი; რუს. Пустырник обыкновенный) მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა ტუჩოსანთა ოჯახიდან, 50-150 სმ სიმაღლის გამერქნებული ვერტიკალური ფესურით. კახეთში მას ნაწყენის ბალახს ეძახიან. ღეროები სწორადგმდგომია, ზედა ნაწილში დატოტვილი, მწვანე ან მოწითალო-იისფერი, ოთხწახნაგოვანი […]

გარგარი, ხეხილი, ბიოლოგია
მებაღეობა

გარგარი – გარემო ფაქტორები და ბიოლოგიური თავისებურებები

გარემო ფაქტორების მიმართ დამოკიდებულება • ნიადაგი გარგარი ნორმალურად ვითარდება სხვადასხვა ტიპის ნიადაგებზე და სხვა კურკოვნებისგან განსხვავებით მომთხოვნია ნიადაგის აერაციის მიმართ. კარგად იზრდება მსუბუქი მექანიკური შედგენილობის, ალუვიურ, კარბონატულ ნიადაგებზე. გარგარი ვერ ეგუება გრუნტის წყლების დგომას ნიადაგის […]

ვაზი, სხვლა, ვიდეო
ვიდეო

ვაზის სხვლა-ფორმირება, ვადები, ტექნიკა, ვიდეორჩევა

ვაზის სხვლის ვადები ვაზის სხვლა შეიძლება დაიწყოს შემოდგომაზე, ფოთოლცვენის შემდეგ. სხვლის წარმოება შეიძლება მთელი ზამთრის განმავლობაში და გაზაფხულზე – კვირტების გაშლამდე. სხვლა არ უნდა წარმოებდეს ძლიერ ყინვიან დღეებში, რადგან რქები მყიფეა და ადვილად ტყდება, ხოლო […]

თხილი, ექსპორტი, შემოსავალი
აგრო სიახლეები

საქართველოდან 81.2 მლნ აშშ დოლარის 15.6 ათასი ტონა თხილი გავიდა ექსპორტზე

2020 წლის 1 აგვისტოდან 2021 წლის 9 თებერვლამდე  პერიოდში განხორციელდა 15.6 ათასი ტონა თხილის ექსპორტი, რომლის ღირებულებამ 81.2 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში განხორციელებული თხილის ექსპორტის მოცულობა 5.2 ათასი ტონით (50%), ხოლო ექსპორტის ღირებულება […]