მარანი
მევენახეობა

მარანში ტემპერატურის რეგულირების ზოგიერთი საკითხი

პრობლემატური საკითხიდან გამომდინარე გვინდა, ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ ჩვენი მოსაზრება იმ საგნის შესახებ, რასაც მარანში ჰაერის ტემპერატურის რეგულირება წარმოადგენს. საქმე ის გახლავთ, რომ ბოლო პერიოდში ჩვენს ქვეყანაში და უპირატესად კახეთში მარნების მშენებლობა ფართო ხასიათს იღებს, რაც […]

კივი, მოსავალი, აღება, შენახვა
მებაღეობა

კივის მოსავლის აღება

კივის კრეფის ვადები დიდადაა დამოკიდებული ნაყოფის სიმწიფის ხარისხზე. განასხვავებენ ასაღებ, ტექნიკურ (ტექნოლოგიურ), სამომხმარებლო და ფიზიოლოგიურ სიმწიფეს. ზოგჯერ სამომხმარებლო და ტექნიკური სიმწიფის პერიოდები ერთმანეთს ემთხვევა. კივის ნაყოფის კრეფისათვის იდეალური დროის განსაზღვრა რთულია, რადგან იგი, სხვა ხილისგან […]