ტურინგენი, ლეპიდინი, ბიოაგრო, ორგანული, ბიო
აგრო სიახლეები

ლეპიდინი თუ ტურინგენი?

ტურინგენი და ლეპიდინი „ბიოაგრო – მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრის“ მიერ წარმოებული ინსექტიციდებია, რომლებიც ფერმერულ ბაზარზე მაღალი შედეგიანობით სარგებლობენ. თუმცა, მაინც ხშირია შემთხვევები, როდესაც ამ ორ პრეპარატს ამა თუ იმ მავნებლის წინააღმდეგ არასწორად იყენებენ და შესაბამისად, […]

როგორ, შევინახოთ, კვერცხი
AgroPlus

კვერცხის არჩევის, შენახვის და მოხმარების წესები

შენახვის და მოხმარების წესები და ვადები კვერცხის შენახვისას მთავარია, რომ: მუდმივად დაცული იყოს საკმარისად გრილი ტემპერატურა (+20ºC-ზე მაღალ ტემპერატურაზე კვერცხი გაფუჭებას იწყებს). არ დაზიანდეს კვერცხის ნაჭუჭი და თხელი, მიკროსკოპული აპკი, რომელიც ნაჭუჭს გარედან აკრავს და […]

კატაბალახა, ვალერიანი
სამკურნალო მცენარეები

კატაბალახა – სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები

კატაბალახას (ვალერიანი, კატაპარია; ლათ.Valeriana officinalis) სამკურნალოდ ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთსა და რომში იყენებდნენ. იგი კარგად აქვს აღწერილი ცნობილ რომაელ ენციკლოპედისტს პლინიუსს. უკვე XVIII საუკუნეში კატაბალახა განეკუთვნებოდა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამკურნალო საშუალებას. კატაბალახა მრავალწლიანი ბალახოვანი მცენარეა […]

ბაღი, ბოსტანი
ფერმერთა სკოლა

რა უნდა ვაკეთოთ ივლისში ბაღსა და ბოსტანში

როგორც წესი, ივლისშიც ჩვენი ბოსტნები და ბაღები, პირველ რიგში, სარველებისგან უნდა ვასუფთავოთ და გამუდმებით დავიცვათ მათგან. ყველა მოთხრილი თუ მოთოხნილი სარეველა დავყაროთ ნაყოფიერი ხეების ირგვლივ. ასეთი მულჩირებით მცენარეს ზაფხულის ცხელ დღეებში ტენიანობა უნარჩუნდება. ხოლო ფესვთან […]

ბალახები, მარცვლოვანი, საძოვრები
მემცენარეობა

საძოვრებზე გავრცელებული მარცვლოვანი ბალახები

ბუნებრივ სათიბებსა და საძოვრებზე მცენარეთა მრავალნაირი სახეობა იზრდება, რომლებიც სხვადასხვა ბოტანიკურ ოჯახს ეკუთვნის. ყველაზე გავრცელებული ტექნოლოგიური სქემა საკვების აღებისათვის მოიცავს შემდეგ ოპერაციებს: 1. თიბვა, აჩეჩვა, ფოცხვა, აკრება. 2. თიბვა, აჩეჩვა, ფოცხვა, დაწნეხვა, პრესის შეგროვება. სამეურნეო კვებითი და […]

ხრამული, ცოცხალი, თევზი
მეთევზეობა

ხრამული (ცოცხალი) გემრიელი და პროდუქტიული თევზი

ხრამული (ლათინური დასახელება: Varicorhinus capoeta სახეობა: ხრამული) გავრცელებულია აღმოსავლეთ საქართველოს მდინარეებსა და ტბებში, მტკვარში და მისი შენაკადებში, ხრამში, ალგეთში, არაგვში, ქსანში, ლიახვში, ფოცხვში, ალაზანსა და იორში, ჯანდარისა და ბაზალეთის ტბებში, თბილისის და სიონის წყალსცავებში. წარმოშობა  კობრისებრთა […]

დონდღლაბი, მჭკნარა, იმერული, ვაზის, ჯიში
მევენახეობა

დონდღლაბი (მჭკნარა) – ქართული ვაზის ჯიში – იმერეთი

დონდღლაბი ადგილობრივი ვაზის ჯიშია, გავრცელებულია შუა და ზემო იმერეთში. იძლევა საშუალო ღირსების სუფრის თეთრ ღვინოს. სასოფლო-სამეურნეო ლიტერატურაში და ადგილობრივ მევენახეთა შორის დონღლაბი ცნობილი აგრეთვე მჭკნარას, მჭკნარა-დონღდლაბის და დონდღლაბის სახელწოდებით. იგი წარმოშობილია კულტურული ვაზის ჯიშების ფორმათა […]

ტორფი, კომპოსტი, სასუქი
ფერმერთა სკოლა

ტორფი, ტორფის კომპოსტები და მათი დამზადება

ტორფი არის მცენარეული და ცხოველური ორგანიზმების მასა, რომელსაც განუცდია ნაწილობრივი გადალპობა ჭარბი ტენიანობის პირობებში, უჰაერო (ანაერობულ) მდგომარეობაში. არჩევენ მაღლობის, დაბლობის და გარდამავალ ჭაობის ტორფებს. მაღლობის ტორფი მაღლობის ტორფის შექმნაში მონაწილეობს უმთავრესად ხავსი და ისეთი მცენარეები […]

ძროხა, ფერმა, საძოვარი
მეცხოველეობა

ძროხის ზოგიერთი თავისებურება

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ცხოველის კეთილდღეობა – ცხოველის მოვლა-შენახვისა და ბუნებრივი ქცევისათვის საჭირო პირობების შექმნა გულიხმობს ცხოველის საკვებითა და წყლით უზრუნველყოფას, დაავადებისაგან, ტკივილისაგან, შიშისა და სხვა სტრესისაგან მის დაცვას. კვლევები და გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ თუ ცხოველები […]