წვეთოვანი მორწყვა – მისი ძირითადი უპირატესობები

3197 Views

წვეთოვანი (წვეთური) მორწყვა მსოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი უახლესი და პროგრესული მორწყვის წესია.

ძირითადად, გამოიყენება ცხელ და მშრალ კლიმატიან ქვეყნებში, წყლის მწვავე დეფიციტიან რაიონებში ბაღების, ბოსტნეულისა და ფართო რიგთაშორისებში მინდვრის კულტურების მოსარწყავად.

წვეთოვანი მორწყვა ითვლება ნიადაგქვეშა მორწყვის სახესხვაობად, რომლის არსი და თავისებურებაა სარწყავი წყლის მიწოდება წვეთების სახით, ნიადაგის გატენიანება კი – ლოკალურად, უშუალოდ მცენარის ფესვთა სისტემის განვითარების ზონაში.

წვეთოვანი მორწყვის ძირითადი უპირატესობებია:

  • მცენარის წყლით უწყვეტი მომარაგება მოთხოვნილების შესაბამისად, რაც უზრუნველყოფს მცენარის ზრდა-განვითარებისათვის საუკეთესო წყლოვან-საჰაერო, კვებითი და მიკრობიოლოგიური რეჟიმების შექმნას და, შესაბამისად, მოსავლიანობის ზრდას. დადგენილია, რომ სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოსავლიანობა 50%-ით მაინც იზრდება;
  • სარწყავი წყლის მნიშვნელოვანი ეკონომია – საშუალოდ 50% – 60% ზედაპირულ ტრადიციულ (კვლებში მოღვარვით) მორწყვასთან;
  • ნიადაგის ლოკალური გატენიანება მხოლოდ ფესვთა სისტემის გავრცელების ზონაში, რაც აადვილებს მშრალად დარჩენილი მწკრივთაშორისების მექანიზებულ დამუშავებას და ამასთან ერთად, ზღუდავს სარეველა მცენარეების გავრცელებას;
  • აღარ არის აუცილებელი მოსარწყავი ფართობის ზედაპირის მოშანდაკება. შესაძლებელია რთულ რელიეფიან რაიონებში (მთიან, მთისწინა) მოწყობა, ციცაბო ფერდობების მორწყვა წყლისმიერი ეროზიის საშიშროება რისკის გარეშე;
  • რწყვის სრული ავტომატიზაციის ფართო შესაძლებლობა;
  • მორწყვასთან ერთად სასუქებისა და პესტიციდების ლოკალურად შეტანა ნიადაგში მცირე დოზებით და საჭირო ვადებში, რაც განაპირობებს ნიადაგის მიერ მათ სრულფასოვან შეთვისებას და სასუქის ეკონომიას;

მნიშვნელოვანია ასევე, რომ წვეთოვანი მორწყვის წესი მნიშვნელოვნად ზრდის სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავალს და აუმჯობესებს მის ხარისხს (მაგ., ვენახის შემთხვევაში, ყურძნის ხარისხობრივი მაჩვენებლების – მჟავიანობის და შაქრიანობის რეგულირების საშუალებას იძლევა), ვინაიდან სარწყავი წყალი დოზირებულად მიეწოდება მცენარეს და გამორიცხავს წყლის სიჭარბისგან მიყენებულ სტრესს.

წვეთოვანი მორწყვის ძირითად მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს, მაღალი-საწყისი კაპიტალდაბანდება.

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
სამაცივრო აგრეგატები
სამაცივრე აგრეგატები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
მცენარეთა დაცვა
ბიოაგრო
ორგანული, ბიო, აგრო
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგროკავკასია FB