ჭარხლის მავნებელი დაავადებები და მათთან ბრძოლის ღონისძიებები

147 Views Comment Off
ჭარხლის მოყვანისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გამარგვლა-გამეჩხერებას, რიგთაშორისების გაფხვიერებას, რწყვას. შესაბამისი ჰერბიციდების გამოყენება საგრძნობლად აიოლებს მოვლის პროცესს (ორლებნიანი სარეველების წინააღმდეგ ბელვედერი ან ბეტანალი გამოყენებას 1,5-3 ლ/ჰა-ზე, ერთლებნიანებთან (შალაფა, ჭანგა) საბრძოლველად აგილი 0.8-1 ლ/ჰა-ზე. ფიუზილადი 2-4 ლ/ჰა-ზე).
ჭარხლის მენაღმე ბუზი
ბუზი ფერფლის ფერია, სიგრძით 6-8 მმ. ბუზი ჩნდება მაისის დასაწყისიდან. დედლები დებენ წაგრძელებულ, თეთრი ფერის კვერცხებს ფოთლის ქვედა მხარეს (ჭარხალი, ისპანახი, თუთაბო, ლემა, ლენცოფა).
10 დღის შემდეგ ჩნდებიან მოყვითალო, უფეხო ლავრები, მათი სიგრძე 7,5 მმ-მდე აღწევს. ისინი ჭამენ ფოთლის შიგთავსს, წარმოქმნიან მის ზედაპირზე ნაღმისებურ ბურცობებს. დაზიანებული ადგილები უფერულდება. ძლიერ
დაზიანებული ფოთლები ყვითლდებიან და ხმებიან.
ბრძოლის ღონისძიებები:
ინსექტიციდებით ნათესის შესხურება ბუზების გამოფრენის ფაზაში:
ბი-58, აქტელიკი, პირინექსი, კარბოფოსი 0,15-0,2% კონცენტრაციით.
თესლბრუნვა, სარეველების განადგურება, ნიადაგის საშემოდგომო დამუშავება.
ჩერკოსპოროზი
ჩერკოსპოროზი იწვევს ჭარხლის ფოთლების ლაქიანობას. როდესაც ავადმყოფობა სუსტადაა წარმოდგენილი, მაშინ ცალკეულ ფოთლებზე წვრილი ლაქები ვითარდება. თითოეული ლაქა მონაცრისფროა და მუდამ აშკარად წითელი არშია აქვს შემოვლებული, რითაც სხვა ლაქიანობისაგან განსხვავდება.
ჭარხლის ჩერკოსპოროზის განვითარებისათვის ოპტიმალური პირობებია 20-25C0 და 90-100 % ტენიანობა.
ბრძოლის ღონისძიებები:
ნარჩენების შეგროვება და დაწვა, სპილენძის შემცველი ფუნგიციდების
(სპილენძის ორჟანგი, კუპროფლო, კუპროკაფარო და ა.შ.) შესხურება.
ჭარხლის ნაცარი
ავადმყოფობის დროს ჭარხლის ფოთლები და ღეროები მთლიანად იფარება ნაცრისფერი ძლიერი ფიფქით; ფიფქი დასაწყისში ცალკე ლაქების სახითაა, შემდეგ კი ერთდება, ფოთოლი თანდათან ყვითლდება და ბოლოს ხმება.
ბრძოლის ღონიძიებები:
ნარჩენების განადგურება, თესლბრუნვა, ფუნგიციდების გამოყენება:
კოლოიდური გოგირდი 1%, ტოპაზი, ბამპერი 0,1 %.
Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ორგანიკა
ორგანიკა, ბიო
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ენოთერაპია — ზომიერი რაოდენობის ღვინო ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად
297 Views

ყურძენი და მისი პროდუქტები, ანტიკური დროიდან ტრადიციული მედიცინის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ სამკურნალო საშუალებას წარმოადგენდა. ყურძნით, ან მისი წვენით მკურნალობას ამპელოთერაპია, ღვინით მკურნალობას კი, ენოთერაპია ეწოდება. ენოთერაპიაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მთავარი

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ბროწეული — სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები
1270 Views

ბროწეული (ლათ. Punica Granatum L) ბროწეულისებრთა ოჯახში შედის. საკმაოდ ტანმაღალი (1-5 მ) ხშირტოტებიანი ეკლოვანი ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები მომწვანო-ნაცრისფერია, წიბოებიანი, დამოკლებული ტოტები ეკლით ბოლოვდება. ფოთლები მოპირისპირეა ან შეჯგუფული, ტყავისებრი, მბრწყინავი, ელიფსური ან მოგრძო

სრულად
აგროკავკასია FB