სტაფილოს სოკოვანი დაავადებები-სტაფილოს ფომოზის სიმპტომები

132 Views Comment Off

განვითარების პირველ წელს სტაფილო თითქმის არ ზიანდება დაავადებებისაგან. მეორე წელს სტაფილოს აღმონაცენი ზიანდება ძირითადად ალტერნარიოზით და ფომოზით. ძირითად საფრთხეს სტაფილოსათვის წარმოადგენს ქეცი და ძირხვენების სიდამპლეები, შენახვის პერიოდში.

უნდა აღინიშნოს რომ სველი სიდამპლეების (თეთრი სიდამპლე – სკლეროტინიოზი და ნაცრისფერი სიდამპლე – ბოტრიტიოზი) მიერ გამოწვეული ზარალი მერყეობს 30-დან 70%-მდე.

სტაფილოს ფომოზი

გამომწვევი – Phoma rostrupii Sacc.
დაავადება აზიანებს სტაფილოს ღეროს, ყვავილედებს, ყვავილებს, ყუნწებს და ძირხვენებს.

დაავადებას ძირითადი ზიანი მოაქვს მეორე წელს. დაავადების გამომწვევი ინახება მცენარეულ ნარჩენებში.

სოკოს სპორების განვითარებისათვის ოპტიმალურ ტემპერატურას წარმოადგენს 20-25ºC როდესაც ტემპერატურა 10ºC – ზე დაბალია, სპორების განვითარება ფერხდება, ხოლო 0-დან 3ºC – მდე ტემპერატურის არსებობის შემთხვევაში კი სპორების განვითარება ძალიან ნელა მიმდინარეობს.

დაავადების სიმპტომები – მცენარის მიწისზედა ნაწილებზე (ღეროზე ტოტებზე ყვავილედებზე და თესლზე) ჩნდება წაგრძელებული ფორმის მურა ლაქები, რომლებიც შემდეგ იღებენ იისფერ შეფერილობას და გამოყოფენ წებოვან ნივთიერებას. სიცხეში დაზიანებული ქსოვილები იფარება სოკოს შავი პიკნიდიუმებით, ხმება და ადვილად იმტვრევა, ფოთლები იღუპებიან.

ძირხვენების დაზიანება ყველაზე ხშირად იწყება ფუძიდან. დაზიანებული ძირხვენის ქსოვილი მუქი-ყავისფერია, მშრალი.

შემოდგომით დაავადების სიმპტომები უფრო სუსტადაა გამოკვეთილი, ხოლო ზამთრის შენახვის პერიოდში შენახვისას უფრო თვალსაჩინოა. ამ დროს ხდება ძირხვენის ფუძის ლპობა, მისი ზედაპირზე აღინიშნება ჩაზნექილი მონაცრისფრო ლაქები, რომელთა ქვეშ ქსოვილი იშლება, შრება და ვითარდება ბზარები.

ბრძოლის ღონისძიებები:

მცენარეული ნარჩენების განადგურება;
კულტურათა მონაცვლეობის დაცვა;
აზოტშემცველი სასუქების სწორი ნორმების შეტანა;
თესლის დეზინფექცია;
შესაბამისი ქიმიური წამლობების დროული და ხარისხიანი განხორციელება.

fomoz_0289282810914

საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობა

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ორგანიკა
ორგანიკა, ბიო
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ენოთერაპია — ზომიერი რაოდენობის ღვინო ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად
297 Views

ყურძენი და მისი პროდუქტები, ანტიკური დროიდან ტრადიციული მედიცინის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ სამკურნალო საშუალებას წარმოადგენდა. ყურძნით, ან მისი წვენით მკურნალობას ამპელოთერაპია, ღვინით მკურნალობას კი, ენოთერაპია ეწოდება. ენოთერაპიაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მთავარი

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ბროწეული — სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები
1270 Views

ბროწეული (ლათ. Punica Granatum L) ბროწეულისებრთა ოჯახში შედის. საკმაოდ ტანმაღალი (1-5 მ) ხშირტოტებიანი ეკლოვანი ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები მომწვანო-ნაცრისფერია, წიბოებიანი, დამოკლებული ტოტები ეკლით ბოლოვდება. ფოთლები მოპირისპირეა ან შეჯგუფული, ტყავისებრი, მბრწყინავი, ელიფსური ან მოგრძო

სრულად
აგროკავკასია FB