საბაღე ადგილის შერჩევისას გასათვალისწინებელი ფაქტორები

535 Views

კარგი მოსავლის მისაღებად, მნიშვნელოვანია ბაღის ნაკვეთის სწორად შერჩევა.

სწორად შერჩეული ნაკვეთი ერთ-ერთი პირობაა მაღალი მოსავლსის მისაღებად, ამიტომ საწიროა გარკვეული კრიტერიუმების გათვალისწინება.

ბაღის ნაკვეთის სწორად შერჩევისთვის უნდა გავითვალისწინოთ:

  • კლიმატი;
  • რელიეფი;
  • ნიადაგის სტრუქტურა და შემადგენლობა;
  • ნიადაგის მჟავიანობა;
  • გრუნტის წყლების დონე;
  • სიმაღლე ზღვის დონიდან;
  • ქარი.

ამ თემის პირველ ნაწილში გთავაზობთ აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების ცხრილს.

იმისთვის, რომ თქვენი მეურნეობა რენტაბელური იყოს, საჭიროა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანისას აგროკლიმატური ფაქტორების გათვალისწინება, ამ მხრივ ძალზედ მნიშვნელოვანია აქტიურ ტემპერატურათა ჯამი (>100 ტემპერატურების საშუალო მაჩვენებელი).

საქართველოში, მხარეებისა და ზღვის დონიდან სიმაღლის მიხედვით სითბოს ჯამის რაოდენობა მეტად ცვალებადია.

გთავაზობთ,  აქტიურ ტემპერატურათა ჯამების ცხრილს (საშუალო მონაცემები) საქართველოს მხარეების  მიხედვით (დანარჩენზე არ გვაქვს ინფორმცია).

aqt_temperatura_5554740494945557112

 

თემა გაგრძელდება

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
სამაცივრო აგრეგატები
სამაცივრე აგრეგატები
თქვენი რეკლამა
ბიოაგრო
ორგანული, ბიო, აგრო
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
აგროკავკასია FB