ფერმერის ცნობარი-სიმინდის სოკოვანი დაავადებების დახასიათება

318 Views Comment Off

სიმინდის ხარისხის შეფასება ხდება იმის განსაზღვრით, რამდენადაა ის დაზიანებული ბაქტერიული და სოკოვანი დაავადებების მიერ. მისი დაავადებები ვითარდებიან მცენარის ზრდის პერიოდში, რაც იწვევს მარცვლის ხარისხის და მოსავლიანობის გაუარესებას.

სიმინდის ძირითადი დაავადებებია: ბუშტოვანი გუდაფშუტა, ფუზარიოზი (მშრალი სიდამპლე), წითელი სიდამპლე, ნიგროცპორიოზი, დიპლოდნოზი და ანტრაკნოზი.

ბუშტოვანი გუდაფშუტა

ბუშტოვანი გუდაფშუტა სოკოვანი დაავადებაა. დაავადებულ მარცვლებზე ვითარდება ბუშტები, რომლებმაც შეიძლება მიაღწიონ მუშტის ზომასაც. ისინი სავსეა მონაცრისფრო- შავი სპორებით. ბუშტოვან გუდაფშუტას აქვს ვარდისფერი ან თეთრი ტენიანი შიდა ფენა. დაზიანებული ტაროები განისაზღვრება გამობერილი მარცვლებით.
შენახვისას დაავადება არ ვრცელდება დაზიანებული ტაროდან ჯანმრთელზე.

ფუზარიოზი

დაავადების გამომწვევი- ფუზარიუმის ჯიშის სოკო. დაავადება ხდება ვეგეტაციის პერიოდში. დაავადებულ ტაროზე ჩნდება რამდენიმე ან ერთი, ვარდისფერი ან თეთრი სქელი ობობას ქსელის მსგავსი ბუდე. ფუზარიოზით დაავადებულმა მარცვლებმა შეიძლება შეიძინონ მომწამლველი თვისებები.

დაავადების პირველ სტადიებში მარცვლები ვარდისფერია, სოკო მის ზედაპირზე მხოლოდ დაავადებული ადგილის ცენტრში ჩანს ან საერთოდ არაა.

ფუზარიოზი გადაეცემა დაავადებული ტაროდან ჯანმრთელს. დაავადებას აქვს პარაზიტული თვისებები.

სიმინდის ტაროს წითელი სიდამპლე  (Fusarium graminearum)

მომწიფების პერიოდში სიმინდის ტაროს წვერზე ჩნდება თეთრი, ღია-ვარდისფერში გარდამავალი ნადები, რომელიც თანდათან ვრცელდება მთელს ტაროზე და ხდება აგურისფერი-წითელი. ის მჭიდროდ ეკვრის ტაროს.

დაავადებული მარცვლები ნადგურდება სრულიად. ხოლო სიმწიფის ადრეულ სტადიაში დაავადების შემთხვევაში მარცვლები არ ვითარდებიან. სოკო გამოყოფს მომწამლველ ტოქსინებს. ის აგრესიულია და დამოუკიდებლად აავადებს ჯანმრთელ მარცვლებს.

Fusarium moniliforme-ს დაავადებისაგან წითელი სიდამპლე განსხვავდება იმით, რომ დაავადება ამ შემთხვევაში მოიცავს მთლიან ტაროს, და არა რომელიმე მის ნაწილს.

რჩება მოკრეფის შემდგომ ნარჩენებზე: სიმინდის ღეროზე, ფოთლებზე, ტაროზე. დაავადებულ ნაწილებში ვითარდება Gibberella zeae-ით სავსე პარკები, რომლებიც ზაფხულში იწყებენ ფრენას და ავრცელებენ დაავადებებს მარცვლეულ კულტურებში. დაავადების გავრცელებისთვის განსაკუთრებით კარგი პირობაა დაბალი ტემპერატურა სიმინდის სრული მომწიფების პერიოდში.

დამცავი ღონისძიებები: გამძლე ჯიშების და ჰიბრიდების არჩევა, თესლის ფუნგიციდებით დამუშავება.
გადაეცემა დაავადებული ტაროდან ჯანმრთელს.

ნიგროსპორიოზი 

გამომწვევი-სოკო ნიგროსპორა. დაავადება ჩნდება წყვეტილი შტრიხების ან წერტილების სახით, რომლებიც ვრცელდებიან ნახევარწრიულად.

დაავადების ძლიერი განვითარების შემთხვევაში მარცვლების რიგებს შორის ჩანს რუხი ქსელი. დაავადებული მცენარე განუვითარებელია, მარცვლები სუსტადაა დამაგრებული და ადვილად სცვივა.

სიმინდის სხვადასხვა ჯიშებში და ჰიბრიდებში დაავადება თავს იჩენს განსხვავებული ფორმებით.
დაავადება პარაზიტულია, გადაეცემა დაავადებულიდან ჯანმრთელს.

დიპლოდიოზი

დიპლოდიოზი განეკუთვნება კარანტინულ დაავადებებს. მარცვლებს შორის ვითარადება რბილი მიცელიუმი, რომელიც ყველაზე ხშირად ვრცელდება ტაროს თავიდან.

თუ სიმინდი ავადდება განვითარების ადრეულ სტადიაში, მისი ტარო ხმება, ხდება მსუბუქი და დანაოჭებული. დაავადებული მარცვალი ხდება ყავისფერი, ან მუქი-ნაცრისფერი, ადვიალდ სცილდება ტარის და ხდება მყიფე.

დაავადება პარაზიტულია და გადადის დაავადებულიდან ჯანმრთელზე. ამ დაავადების აღმოჩენისთანავე უნდა ვაცნობოთ შესაბამის სამსახურს.

ანტრაკნოზი

ანტრაკნოზი იწვევს ღეროს ლპობას, აზიანებს მცენარის ფესვებს, ტაროს ფოთლებს და მარცვლებს. დაავადებულ ფოთლებზე ჩნდება 0,5-2 სმ სიგრძის ნარინჯისფერი ან წითელი ლაქები. ისინი შესაძლოა გაფართოვდეს, შეერწყას ერთმანეთს და მოიცვას მთელი ფოთოლი.

დაავადება იზამთრებს მცენარის ნარჩენებზე. ის შეიძლება შეგვხვდეს, როგროც გაზაფხულძე ისე შემოდგომით. დაავადების განვითარებისთვის საჭიროა თბილი ამინდი და ჰაერის მომატებული ტენიანობა.

იმისთვის რომ დაავადება შესამჩნევი გახდეს საჭიროა 20-30 დღე, რა დროსაც ის მოიცავს მცენარის 40%. მცენარის გენოტიპის, ამინდის და დაავადების დროის მიხედვით მოსავლის დანაკარგი შეიძლება აღწევდეს 40%.

საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობა

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ორგანიკა
ორგანიკა, ბიო
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ენოთერაპია — ზომიერი რაოდენობის ღვინო ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად
317 Views

ყურძენი და მისი პროდუქტები, ანტიკური დროიდან ტრადიციული მედიცინის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ სამკურნალო საშუალებას წარმოადგენდა. ყურძნით, ან მისი წვენით მკურნალობას ამპელოთერაპია, ღვინით მკურნალობას კი, ენოთერაპია ეწოდება. ენოთერაპიაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მთავარი

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ბროწეული — სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები
1340 Views

ბროწეული (ლათ. Punica Granatum L) ბროწეულისებრთა ოჯახში შედის. საკმაოდ ტანმაღალი (1-5 მ) ხშირტოტებიანი ეკლოვანი ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები მომწვანო-ნაცრისფერია, წიბოებიანი, დამოკლებული ტოტები ეკლით ბოლოვდება. ფოთლები მოპირისპირეა ან შეჯგუფული, ტყავისებრი, მბრწყინავი, ელიფსური ან მოგრძო

სრულად
აგროკავკასია FB