დამწყები ფერმერისთვის-კომბოსტო-კულტურის მოკლე დახასიათება

1187 Views Comment Off

კომბოსტოს ყველა სახეობა ორწლიანი კულტურებია. ერთწლიანია მხოლოდ პეკინის კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო და ბროკოლი.
ორწლიანი სახეობები პირველ წელს ივითარებენ დიდი ზომის თავს, სადაც ხდება საკვები ნივთიერებების დაგროვება, ხოლო მეორე წელს მცენარე ინვითარებს ძლიერ (სიმაღლით 1,75 მ-მდე) სწორმდგომ ღეროს გვერდითი ყლორტებით, რომლებზედაც ვითარდება ყვავილები და პარკები თესლებით.

ყვავილოვან და პეკინის კომბოსტოებს ღერო, ყვავილები და თესლი პირველივე წელს უვითარდებათ.

სავეგეტაციო პერიოდის (აღმოცენებიდან ტექნიკურ სიმწიფემდე პერიოდი) მიხედვით არის კომბოსტოს საადრეო, საშუალო, საშუალოდ-საგვიანო და საგვიანო ჯიშები და ჰიბრიდები. სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა ასევე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული კლიმატურ პირობებსა და განხორციელებულ აგროტექნიკაზე.

საადრეო ჯიშების/ჰიბრიდების ვეგეტაციის ხანგრძლივობა შეადგენს 103-130 დღეს, საშუალოსი – 131-145 დღეს, საშუალოდ-საგვიანოსი – 146-160, ხოლო საგვიანოსი კი 161-185.

კომბოსტოს საუკეთესო წინამორბედებად ითვლება კარტოფილი, კიტრი, ხახვი, პომიდორი, საშემოდგომო ხორბალი და პარკოსნები.
კომბოსტოს სიცივის ამტანი კულტურაა.

ყველაზე სიცივის ამტანად უნდა ჩაითვალოს ყვავილოვანი კომბოსტო.

ახლად აღმოცენებული კომბოსტოს ღივები ღია გრუნტში თავისუფლად უძლებენ 1-3 გრადუს ხანმოკლე ყინვებს, ასევე უძლებენ 5-6 გრადუს ყინვას პირველი-ორი ფოთლის ფაზაში.

ჩითილის პერიოდში მცენარის ზრდა-განვითარებისათვის ოპტიმალურად ითვლება 12-15 გრადუსი ყვავილოვანი კომბოსტოსათვის. ფესვთა სისტემის ინტენსიური განვითარება მიმდინარეობს 150C-ით ქვემოთ ტემპერატურისას.

მოზრდილი კომბოსტოების ზრდა-განვითარებისათვის ყველაზე ოპტიმალური ტემპერატურა 15-18 გრადუსი.

25 გრადუსის ზემოთ ტემპერატურა უარყოფითად მოქმედებს თავების ფორმირებასა და მათ ზრდის დასრულებაზე, იზრდება იმ მცენარეთა რაოდენობა, რომლებიც ვერ ინვითარებენ თავებს ანდა ვერ ასრულებენ თავების განვითარებას ჯიშისთვის დამახასიათებელ ზომებში – თავი უფრო ფაშარი და შემოუსვლელი რჩება.

ყველა სახის კომბოსტოები დიდ მოთხოვნებს აყენებენ ნიადაგისა და ჰაერის ტენიანობის მიმართ. ნიადაგში ტენის დეფიციტი ახანგრძლივებს მცენარის ვეგეტაციას, აჩერებს თავების ფორმირებას, ბევრი მცენარე ვერ ინვითარებს თავებს ანდა ვითარდება არასტანდარტული თავები, რომლებიც ვერ აღწევენ სტანდარტულ სიდიდეს.

კომბოსტო მიეკუთვნება ხანგრძლივი დღის მცენარეთა ჯგუფს და მოითხოვს გრძელი დღის პირობებში ინტენსიურ განათებას, განსაკუთრებით განვითარებას პირველ პერიოდში.

გრძელი და განსაკუთრებით ხანგრძლივი დღე აჩქარებს მცენარეთა ზრდა-განვითარებას, საასიმილაციო აპარატის ფორმირებას. ხანგრძლივი განვითარებისას ჩქარდება ყვავილების წარმოქმნა, ვიდრე მოკლე დღის პირობებში და ა.შ.

საქართველოს აგრარიკოსთა მოძრაობა

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ორგანიკა
ორგანიკა, ბიო
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ენოთერაპია — ზომიერი რაოდენობის ღვინო ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად
317 Views

ყურძენი და მისი პროდუქტები, ანტიკური დროიდან ტრადიციული მედიცინის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ სამკურნალო საშუალებას წარმოადგენდა. ყურძნით, ან მისი წვენით მკურნალობას ამპელოთერაპია, ღვინით მკურნალობას კი, ენოთერაპია ეწოდება. ენოთერაპიაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მთავარი

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ბროწეული — სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები
1340 Views

ბროწეული (ლათ. Punica Granatum L) ბროწეულისებრთა ოჯახში შედის. საკმაოდ ტანმაღალი (1-5 მ) ხშირტოტებიანი ეკლოვანი ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები მომწვანო-ნაცრისფერია, წიბოებიანი, დამოკლებული ტოტები ეკლით ბოლოვდება. ფოთლები მოპირისპირეა ან შეჯგუფული, ტყავისებრი, მბრწყინავი, ელიფსური ან მოგრძო

სრულად
აგროკავკასია FB