ვაზის წამლობათა სქემა ბიო (ორგანული) მეურნეობისთვის

1216 Views

I წამლობა. კვირტების დაბერვისა და  გაშლის ფაზაში სავარაუდოდ მარტის ბოლო –  აპრილის I დეკადა,  კვირტის ჭიისა (ბუკნა) და ტკიპების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე – ტურინგენი 3-4 ლიტრი+ ლეპიდინი 3-4  ლიტრი.

ნიადაგის განოყიერება საჭიროების მიხედვით – ორგანიკა 25-50 ლიტრი (მოსხურებით, ცალკე გახსნილი 400-500 ლიტრ წყალში).

II წამლობა. როდესაც პირველი ორი ფოთოლი მიაღწევს ნორმალური სიდიდის 2/3 –ს სავარაუდოდ მაისის  I-II დეკადა,  ჭრაქის წინააღმდეგ, 1 %-იანი ბორდოს ნარევის ან სხვა კონტაქტური მოქმედების სპილენძის შემცველი პრეპარატებით, შესაბამისი.

III წამლობა. ყვავილედებზე კოკრების განცალკევების ფაზაში (ბუტონიზაცია) სავარაუდოდ მაისის II- III დეკადა, მეორე წამლობიდან  7-10 დღეში, ჭრაქის, ნაცრის, ტკიპების და ყურძნის ჭიის I თაობის მატლების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე – 1 %-იანი ბორდოს ნარევი ან სხვა კონტაქტური მოქმედების სპილენძის შემცვლელი პრეპარატით +0.5 %-იანი  თიოვიტ-ჯეტა (გოგირდი) + 3 ლიტრი ტურინგენი + 3 ლიტრი ლეპიდინი .

IV წამლობა. ყვავილობის ფაზაში, სავარაუდოდ ივნისის  I  დეკადა, მესამე წამლობიდან  7-9 დღეში, ჭრაქის, ნაცრის და ყურძნის ჭიის მატლების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე ფიtოკატენა 8 -10 ლიტრი + ლეპიდინი 5 ლიტრი.

V წამლობა. გამოხორბვლის ფაზაში სავარაუდოდ ივნისის II-III დეკადა მეოთხე წამლობიდან  7-9  დღეში,  ჭრაქის, ნაცრისa da ყურძნის ჭიის  II თაობის მატლების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე – 1%- იანი ბორდოს ნარევის ან სხვა კონტაქტური მოქმედების სპილენძის შემცველი პრეპარატით + 0.5-0.7%- იანი თიოვიტ-ჯეტა (გოგირდი) + ორგანიკა – 0.5%-იანი + ლეპიდინი 5 ლიტრი.

VI წამლობა. ისვრიმობის ფაზაში სავარაუდოდ ივლისის  I-II დეკადა, მეხუთე წამლობიდან  7-9 დღეში, ჭრაქის,ნაცრის და ცრუფარიანების მოხეტიალე მატლების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე – 0.5 -0.7%-იანი თიოვიტ-ჯეტა(გოგირდი) + ფიტოკატენა 8 ლიტრი + აგროკატენა 10 ლიტრი + ტურინგენი 6 ლიტრი.

VII წამლობა. მარცვლების დამსხვილების ფაზაში, სავარაუდოდ ივლისის II-III დეკადა,  მეექვსე წამლობიდან  7-10 დღეში,  ჭრაქის, ნაცრის, და ყურძნის ჭიის III თაობის მატლების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე – 1 %-იანი ბორდოს ნარევი ან სხვა კონტაქტური მოქმედების სპილენძის შემცვლელი პრეპარატით  + 0.5-0.7% თიოვიტ-ჯეტა(გოგირდი) + ლეპიდინი 5 ლიტრი.

VIII წამლობა. შეთვალების დასაწყისში სავარაუდოდ ივლისის ბოლო აგვისტოს I დეკადა, წინა წამლობიდან  7-10 დღეში.  ჭრაქის,ნაცრის, და ყურძნის ჭიის მატლების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე  ფიტოკატენა  6 ლიტრი +ბიოკატენა  10 ლიტრი +ლეპიდინი  5 ლიტრი.

IX წამლობა. სიმწიფეში შესვლის ფაზაში სავარაუდოდ გვისტოს II დეკადა, წინა წამლობიდან 7-10 დღეში, ნაცრის,  სიდამპლეების და ყურძნის ჭიის მატლების წინააღმდეგ.

ყოველ ერთ ჰექტარზე – ფიტოკატენა 6 ლიტრი + ბიოკატენა 6 ლიტრი + ლეპიდინი 4 ლიტრი.

მნიშვნელოვანია!

მცენარეზე პრეპარატების კარგად გადანაწილებისა და შენარჩუნებისათვის სასურველია ყოველ 100 ლიტრ გამოყენებულ წყალს დაემატოს 50-80 მლ. მიმწებებელი მულტიმასტერი

შენიშვნა 1: წამლობებს შორის პერიოდი მოცემულია ვაზის განვითარების ფენოფაზების მიხედვით, მაგრამ კლიმატური პირობების გათვალისწინებით მათ შორის ინტერვალი შიძლება შემცირდეს ან პირიქით, თითოეულ შემთხვევაში კომპანია ბიოაგროსთან ურთიერთკონსულტაციის საფუძველზე.

შენიშვნა 2: სქემაში მოცემული კონტაქტური სპილენძის შემცველი პრეპარატი- ბორდოს ნარევი და გოგირდიანი პრეპარატი – თიოვიტ-ჯეტა შესაძლებელია ჩანაცვლებული იქნეს სხვა  კონტაქტური ანალოგიური დანიშნულების პრეპარატებით (კოსაიდი, კუპერმაქსი, ნეორამი, იროკო. კუპროქსატი, კუპროფლო და სხვა).

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებები: თხევადი ორგანული სასუქი ორგანიკა, ბიოკატენა, ფიტოკატენა, აგროკატენა, ლეპიდინი, ტურინგენი.

გამოყენებული ბიოლოგიური საშუალებების შესახებ და სხვა დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გადადით ბმულზე: http://bioagro.ge

*ტრადიციული მევენახეობიდან ორგანულზე გადასვლას სჭირდება სპეციალური სქემა, ამ საკითხზე კონსულტაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის ცენტრს „ბიოაგრო“.

გაუზიარეთ მეგობრებს

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ორგანიკა
ორგანიკა, ბიო
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ორგანული (ბიო, ეკო) პროდუქტების ერთობლივი შესყიდვები
973 Views

ორგანული (ბიოლოგიურად სუფთა) პროდუქტების პოპულარობის ზრდის ფონზე, იზრდება ადგილობრივ ფერმერებთან პირდაპირი კავშირების საჭიროება. ხშირად მომხმარებელისთვის ძნელია ინფორმაციის მოპოვება სხვადასხვა პროდუქტზე, გარდა ამისა სიძნელეს ქმნის რაოდენობაც. თუ მომხმარებელს, გარკვეული

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ქლიავი — სასარგებლო და სამკურნალო თვისებები
154 Views

ქლიავი (Prunus domestica) – სამკურნალოდ გამოიყენება ნედლი ნაყოფი, ფოთოლი და ჩირი. თავისი კვებითი ღირებულების წყალობით, ქლიავი ნერვულ სისტემას ამაგრებს და ტვინის მუშაობას აუმჯობესებს. ორგანიზმს წმენდს და მის ვიტამინურ მარაგს ავსებს. ქლიავი თავისი დიდებული ბიოლოგიური თვისებებით ფართოდ

სრულად
აგროკავკასია FB