ტრიტიკალე — მარცვლეული ხორბლისა და ჭვავის საუკეთესო თვისებებით

541 Views Comment Off

ტრიტიკალე აერთიანებს ორივე მცენარის დადებით ნიშან-თვისებებს, კერძოდ, ადვილად ეგუება არახელსაყრელ ნიადაგურ-კლიმატურ პირობებს, გამოირჩევა მაღალი მოსავლიანობის პოტენციალით.

აქვს ცილებისა და შეუცვლელი ამინომჟავების მაღალი შემცველობა, რაც განაპირობებს ამ კულტურის ფართო პერსპექტივას, როგორც სასურსათოდ, ისე საკვებად გამოყენებისათვის.

ტრიტიკალე გამოირჩევა ასევე მაღალი იმუნურობით და არა ხელსაყრელი კლიმატური პირობებისადმი კარგი გამძლეობით. მისი მარცვალი 1-1,5 პროცენტზე მეტ ცილებს შეიცავს ხორბლის მარცვალთან შედარებით.

მისგან გამომცხვარი პურის მოცულობა უფრო დაბალი და ნაკლებ ფორიანია, რაც ამ კულტურის წებოგვარას დაბალ ხარისხზე მიუთითებს.

ტრიტიკალეს ნამჯა გამოიყენება ცხოველთა საკვებად, მისი საკვები მიმართულების ჯიშები კარგ სასილოსე და მწვანე მასას იძლევიან.

ოპტიმალური აგროტექნოლოგიების დაცვით შესაძლოა მიღებულ იქნას მისი მარცვალი 40-50 ც/ჰა და მწვანე მას 100-600 ც/ჰა, რაც მაღალი მოსავლიანობაა. ტრიტიკალეს თესლის გაღივება 2 გრადუს სითბოზე იწყება.

ოპტიმალური ტემპერატურაა 20 გრადუსი, ხოლო მაქსიმალური 35. თესვიდან 5-7 დღის შემდეგ იწყება აღმოცენება; 18-20 გრადუსზე ძირითადი მასა ბარტყობს, შემოდგომაზე ნაბარტყის რაოდენობა საშუალოდ 3-6.

სავეგეტაციო პერიოდი 250-325 დღეა. ტენის მიმართ განსაკუთრებულ მოთხოვნილებას არ ავლენს. მისთვის საკმარისია ნიადაგის ზღვრული ტენტევადობის 65-75 პროცნეტი, მოითხოვს ნიადაგის ნეიტრალურ (-5, 5 – 7,0) არეს.

ტრიტიკალე წინამორბედისადმი ნაკლებ მომთხოვნია, თუმცა მისთვის კარგი წინამორბედია შავი ანეული, პარკოსანი და სათოხნი კულტურებისაგან გათავისულფებული ნაკვეთები.

ტრიტიკალეს 1 ც მარცვლისა და შესაბამისი ბიომასის მოსავლისას ნიადაგიდან გამოაქვს 4-5 კგ აზოტი, 1,3 – 1,6 კგ ფოსფორი და 3,6 – 4 კგ კალიუმი. სავარაუდოდ განოყიერებისათვის საჭიროა: N-45- 60 კგ/ჰა, P-60-65 კგ/ჰა, K-45-60 კგ,ჰა მ.ნ. ნიადაგის მომზადება დამოკიდებულია წინამორბედზე, დასარევლიანების ხარისხზე და მოყვანის ზონაზე.

ტრიტიკალეს თესვის ვადა ისეთივეა, როგორიცაა საშემოდგომო ხორბალის ოპტიმალური ვადა. სათესი ნორმა მერყეობს 3,5-დან 7,5 მილიონ აღმოცენებისუნარიანი თესლი ჰა-ზე. ჩათესვის სიღრმე 5-7 სმ.

ნათსის მოვლა

ტრიტიკალეს ნათესს ისევე უნდა მოვუაროთ როგორც საშემოდგომო ხორბალს. ტრიტიკალეს მარცვალი თავთავის კბილებში მჭიდროდ არის ჩამჯდარი, ამიტომ არ ახასიათებს ცვენადობა და მისი ამოღება ხდება სრული მომწიფების ფაზაში.

საკვები მიმართჲლების ტრიტიკალეს ჯიშები, ძლიერი ზრდით გამოირჩევიან. ისინი ადვილად ჩაგრავენ სარეველებს, ამიტომაც მათ, როგორც დასარევლიანებული და შხამქიმიკატებისგან დანაგვიანებული ნაკვეთების გასაწმენდადაც გამოიყენება.

მაგალითად ვენახში ტრიტიკალე ითესება ყურძნის მოსავლის აღებისთანავე, გაზაფხულზე კი ტარდება მისი მწვანე მასის ჩახვნა ნიადაგში 20-25 სმ-ის მიღწევისთანავე.

ამჟამად ცნობილია ტრიტიკალეს სამარცვლე და საკვები მიმართულების ჯიშები.

მასალა განთავსებული იყო meurne.sknews.ge-ზე
რედაქცია: agrokavkaz.ge

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
თქვენი რეკლამა
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
აგროსფერო
აგროსფერო
კლაასი
კლაასი
თქვენი სარეკლამო ბანერი
თქვენი სარეკლამო ბანერი
Georgian Dairy
Georgian Dairy
აგრორჩევები
აგროკავკასია FB