ქათმის ფერმის კრიტერიუმები იაფი აგროსესხისთვის

1461 Views Comment Off

„შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის“ კომპონენტი ითვალისწინებს, საფინანსო ინსტიტუტების, მიერ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მწარმოებელი და გადამამუშავებელი/შემნახველი საწარმოებისთვის ძირითადი საშუალებებისთვის გამოყოფილ სესხებზე, დაწესებული საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინანსებას და მეორად უზრუნველყოფას სააგენტოს მიერ.

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო უზრუნველყოფს, სესხის მომსახურებისთვის გადასახდელი საპროცენტო სარგებლის თანადაფინანსებას, ბენეფიციართან თანადაფინანსების შეთანხმების საფუძველზე.

მეფრინველეობის ფერმის (ქათმის ფერმის) შემთხვევაში სესხის გაცემა უნდა მოხდეს „ფერმის კრიტერიუმების“ დაკმაყოფილების შემთხვევაში, რომელიც შეიმუშავა სააგენტომ სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან ერთად.

მეფრინველეობის ფერმის* მშენებლობის შემთხვევაში ფერმა უნდა აკმაყოფილებდეს არანაკლებ შემდეგ კრიტერიუმებს

 • მეხორცული მიმართულების — ფრინველის გამოზრდის შემთხვევაში ერთი დღის ასაკიდან ექსპლოატაციის ბოლომდე (34-37 დღე) 1 მ2 იატაკის ფართობზე უნდა დაისვას 17-18 ფრთა ფრინველი;
 • ფერმის შენობის ფართობი 10 000 ფრთა ფრინველის გამოსაზრდელად საჭიროა 600 მ ამ შენობაში განთავსდება მომვლელების ოთახი — 15 მ2, საკვების შესანახი ოთახი — 15 მ2 და სანიტარული კვანძი — 15 მ2;
 • მეკვერცხული მიმართულების ფრინველის შენახვა სასურსათო კვერცხის წარმოებისათვის უნდა მოხდეს გალიური წესით. 1 მ2 იატაკის ფართობზე უნდა განთავსდეს 18 ფრთა კვერცხმდებელი (სამ იარუსიანი გალიური დანადგარის შემთხვევაში);
 • 5000 ფრთა კვერცხმდებელის შენახვა შესაძლებელია 340 მ2 ფართობის მქონე საფრინველეში. ამ შენობაში განთავსდება მომვლელის და კვერცხის შესანახი ოთახი — 15 მ2, საკვების შესანახი ოთახი — 15 მ2 და სანიტარული კვანძი — 15 მ2;
 • ფრინველი გამოზრდისათვის ფერმა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი განათების რეჟიმით;
 • საფრინველის შენობები ერთმანეთისგან დაშორებულ უნდა იყოს მინიმუმ 30 მეტრით;
 • როგორც მეხორცული, ასევე მეკვერცხული ფრინველების საფრინველეებში დამონტაჟებული უნდა იყოს საკვების დამრიგებელი და დაწყურვების ავტომატური ხაზები;
 • დანადგარების საწყობი და სარემონტო შენობა შესაძლებელია იყოს 50 მ2 ფართობის. აუცილებელია დაშორებული იყოს საფრინველის შენობებიდან არანაკლები 50 მ-ისა;
 • ფერმის შენობა მთლიანად უნდა იყოს შემოღობილი. გზიდან დაშორებული უნდა იყოს 150-200 მ-ით;
 • ფერმის შესასვლელში აუცილებლად უნდა დამონტაჟდეს სადეზინფექციო ბარიერი, როგორც ქვეითად მოსიარულეთათვის, ასევე ავტომანქანებისთვის;
 • ფერმის შენობის ფართი უნდა იყოს რეგისტრირებული საჯარო რეესტრის ამონაწერში;
 • ფერმა უნდა იყოს მსესხებლის საკუთრება ან უნდა ჰქონდეს გაფორმებული იჯარის ხელშეკრულება, რომლის დასრულების ვადა უნდა აღემატებოდეს სესხის გრაფიკით განსაზღვრულ ვადას.

*მეფრინველეობის ფერმაში იგულისხმება ქათმის ფერმა.
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო /საიტი apma.ge/.

იხილეთ აგრეთვე: ჯიშების ჩამონათვალი და ფერმის კრიტერიუმები იაფი აგროსესხისთვის

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ორგანიკა
ორგანიკა, ბიო
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ენოთერაპია — ზომიერი რაოდენობის ღვინო ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად
317 Views

ყურძენი და მისი პროდუქტები, ანტიკური დროიდან ტრადიციული მედიცინის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ სამკურნალო საშუალებას წარმოადგენდა. ყურძნით, ან მისი წვენით მკურნალობას ამპელოთერაპია, ღვინით მკურნალობას კი, ენოთერაპია ეწოდება. ენოთერაპიაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მთავარი

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ბროწეული — სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები
1340 Views

ბროწეული (ლათ. Punica Granatum L) ბროწეულისებრთა ოჯახში შედის. საკმაოდ ტანმაღალი (1-5 მ) ხშირტოტებიანი ეკლოვანი ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები მომწვანო-ნაცრისფერია, წიბოებიანი, დამოკლებული ტოტები ეკლით ბოლოვდება. ფოთლები მოპირისპირეა ან შეჯგუფული, ტყავისებრი, მბრწყინავი, ელიფსური ან მოგრძო

სრულად
აგროკავკასია FB