თხილი
მებაღეობა

თხილის გავრცელების აგროეკოლოგიური ზონების დახასიათება

რეზიუმე: საქართველოში ბუნებრივი პირობების მკვეთრი ცვალებადობა ქმნის ამა თუ იმ კულტურის გავრცელების შესაბამის ზონას. დასავლეთ საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლში, სადაც ტენიანი სუბტროპიკული კლიამტია თხილის კულტურა სამრეწველო მნიშვნელობით ვრცელდება. აღმოსავლეთ საქართველოს ცალკეული ზონები განსაკუთრებით შიდა […]

ციტრუსი
მებაღეობა

ციტრუსები-დარგვა, ნერგის გამოყვანა, მყნობა, გასხვლა, ბაღის გაშენება

ფერმერებმა კარგად იციან, რომ მეციტრუსეობა საქართველოს სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობის ერთ- ერთი ძირითადი და წამყვანი კომერციული დარგია. სასიამოვნო გარეგნობის ოქროსფერი ნაყოფები, თავისი დიეტური და არომატული თვისებებით ყოველთვის იპყრობდა ადამიანის ყურადღებას. ციტრუსოვანთა ნაყოფებში საკმაო რაოდენობითაა ნახშირწყლები, მჟავები, […]

თხილი
მებაღეობა

თხილი – კულტურა, საქართველოში გავრცელებული ჯიშები

თხილის ზოგადი დახასიათება თხილი, ერთ–ერთი უძველესი კაკლოვანი კულტურაა. იგი მრავალწლიანი ბუნებრივად ბუჩქად მოზარდი, ფოთოლმცვენი, სითბოს, სინათლისა და ტენის მოყვარული, ყინვა და გვალვაგამძე, ჩრდილისამტანი მცენარეა, მრავლდება თესლით, ფესვის ამონაყრებით, ტოტების გადაწვენით, მყნობით. საუკეთესო დეკორატიული და ანტიეროზიული […]

მებაღეობა

ბამბუკი – დარგვა, მოვლა, მოყვანის ტექნოლოგია

კულტურის მნიშვნელობა ბამბუკის მწარმოებელმა ფერმერებმა კარგად იციან, რომ საქართველოში მრავალწლოვან მერქნიან ტექნიკურ კულტურებს შორის ბამბუკს კომერციული მნიშვნელობით და გავრცელების პერსპექტივებით საპატიო ადგილი უკავია. ბამბუკს ფართო და მრავალმხრივი გამოყენება აქვს დეკორაციული სახლების, ჯიხურების, სასადილო ოთახების და […]

ფეიჰოა, გამრავლება, მწვანე, კალმები, მებაღეობა
მებაღეობა

ფეიჰოას გამრავლება მწვანე კალმების დაფესვიანებით

არსებობს ფეიჰოას გამრავლების ორი წესი: გენერაციული (თესლით) და ვეგეტატიური (კალმებით, გადაწვენით). გამრავლების ყველაზე ადვილ წესად მიჩნეულია თესლით გამრავლება. თესლით გამრავლებისას წინასწარ ორი-სამი წლით ადრე შეირჩევა მაღალმოსავლიანი, კარგი კომერციული ნიშანთვისებების მქონე სადედე ხეები, რომლებიც თვითდამტვერვით მსხმოიარობენ. […]

კაკლოვანი, კენკროვანი
მებაღეობა

კაკლოვანი, კენკროვანი და სუბტროპიკული კულტურების საძირეთა სტანდარტი

კაკლოვანი კულტურები თხილი – (როგორც გარეული, ისე საბაღო ფორმები) მრავლდება: თესლით და ვეგეტატურად, მაგრამ თესლით გამრავლების შემთხვევაში ადგილი აქვს შთამომავლობით ნიშანთვისებების ე.წ. “გათიშვას”. ერთწლიანი ნათესარის სიმაღლე – 40 სმ; ძირითადი ფესვების რაოდენობა 2-3. ფესვის სიგრძე […]

მებაღეობა

ვაშლის ბაღის გაშენების სისტემები და ბაღის ტიპები

ბაღში მცენარეთა განლაგების სწორი სისტემის შერჩევა საშუალებას იძლევა ფართობის ერთეულზე განლაგდეს მცენარეთა ოპტიმალური რაოდენობა, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მცენარეთა მიერ კვების არის მაქსიმალური ათვისება, სინათლის ეფექტიანი გამოყენება, ტექნოლოგიური პროცესების მექანიზაცია, გაიზარდოს შრომის ნაყოფიერება. ამჟამად, ფართოდ გამოიყენება […]

ხეხილი
მებაღეობა

ხეხილოვანი კულტურების ბიოლოგიური და კვების თავისებურებანი

ხეხილოვანი კულტურები, მრავალი წლის განმავლობაში იზრდებიან ერთსა და იმავე ნაკვეთზე და ყოველწლიურად გამოაქვთ დიდი რადენობით საკვები ელემენტები, რითაც აღარიბებენ ნიადაგს აზოტით, ფოსფორით, კალიუმით, კალციუმით, მაგნიუმით და სხვა ნივთიერებებით და საგრძნობლად ამცირებენ ნიადაგის ეფექტურ და პოტენციალურ […]

ხურმა
მებაღეობა

ხურმა – დარგვა, მოვლა-მოყვანა, ბაღის გაშენება

კულტურის ბოტანიკური და აგრობიოლოგიური დახასიათება აღმოსავლური ხურმა (Diospyros kaki) ბოტანიკურად მიეკუთვნება აბანოზისებრთა (Ebanaceac) ოჯახს და დიოსპიროს (Diospyros) გვარს. სუბტროპიკული და ტროპიკული ხე და ბუჩქია. ცნობილია 200-მდე სახეობა. იაპონური ანუ აღმოსავლური ხურმის (Diospyros kaki) სამშობლოა ჩინეთი, […]