სასაკლაოების გამოკვლევის ძირითადი შედეგები – სტატისტიკა

348 Views

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2016 წლის IV კვარტლის განმავლობაში სასაკლაოებში დაკლულია 100,7 ათასი სული პირუტყვი, მათ შორის 59,5% მსხვილფეხა, ხოლო 40,5% – წვრილფეხა (ცხვარი, თხა, ღორი და სხვა). გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში სასაკლაოებში დაკლული ფრინველის რაოდენობა 2745,1 ათასი ერთეულით განისაზღვრა.

2016 წლის IV კვარტალში, საქართველოში 79 ერთეული ცხოველთა და ფრინველთა სასაკლაო ფუნქციონირებდა, მათგან 20,3% მდებარეობს ქვემო ქართლში, 17,7% – იმერეთში, 13,9% – შიდა ქართლში, 13,9% – კახეთში, 10,1% – სამეგრელო-ზემო სვანეთში, ხოლო დანარჩენი 24,1% სხვა რეგიონებშია განთავსებული:

სასაკლაო

სასაკლაოების მიერ 2016 წლის IV კვარტლის განმავლობაში 10201,3 ტონა ხორცი იქნა წარმოებული (იგულისხმება დაკლული წონა, ფრინველის ხორცის ჩათვლით), საიდანაც 43,7% მოდის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცზე, 37,8% – ფრინველის, 16,5% – ღორის, 2,0% – ცხვრისა და თხის ხორცზე, ხოლო 0,02% – სხვაზე.

მომსახურება გაეწია 15,7 ათას პირს, საიდანაც 20,2% შინამეურნეობებების (ოჯახური მეურნეობები) სახით იყვნენ წარმოდგენილი. სასაკლაოებში დასაქმებულთა საშუალოთვიურმა რაოდენობამ 853 კაცი შეადგინა.

ერთეული პირუტყვის დაკვლაზე მომსახურების საშუალო ფასი შეადგენს: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაკვლა – 24,7 ლარი, ცხვრის ან თხის დაკვლა – 9,9 ლარი, ხოლო ღორის დაკვლა – 24,2 ლარი.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

43Shares

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
აგრომარკეტი
ელექსირი
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
ბიზნეს გეგმა
აგროკავკასია FB