ელევატორები საქართველოში — გამოკვლევის ძირითადი შედეგები

98 Views Comment Off

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2016 წლის განმავლობაში, ელევატორებში მომსახურება გაეწია 133 მომხმარებელს. მწარმოებელთა და გადამყიდველთა რაოდენობამ, რომელთაგანაც შესყიდულ იქნა პროდუქცია — 88 ერთეული შეადგინა, ხოლო ელევატორებში დასაქმებულთა საშუალო წლიური რაოდენობა 1055 კაცით განისაზღვრა.

ელევატორების საცავების საშუალო დღიურმა დატვირთვამ (პროცენტულად საცავების ჯამური ტევადობიდან) 69,8% შეადგინა იანვარში, 66,0% — თებერვალში, 57,8% — მარტში, 58,5% — აპრილში, 59,1% — მაისში, 57,8% — ივნიში, 49,8% — ივლისში, 44,7% — აგვისტოში, 53,6% — სექტემბერში, 52,9% — ოქტომბერში, 44,0% ნოემბერში, ხოლო 43,9% — დეკემბერში.

ელევატორების 25,6% თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილია სრულად, 27,9% — ნაწი- ლობრივ, ხოლო 46,5% საერთოდ არ არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნოლოგიებით.

სესხით სარგებლობს ელევატორების 30,2%. აქედან 23,1%-ს სესხი აღებული აქვს ძირითადი კაპიტალისთვის (ახლის შეძენის ან არსებულის გაუმჯობესების მიზნით), 61,5%-ს საბრუნავი კაპიტალისათვის, ხოლო 15,4%-ს როგორც ძირითადი, ისე საბრუნავი კაპიტალისათვის.

2016 წლის განმავლობაში, ელევატორებში შენახული (განთავსებული) იყო 827,9 ათასი ტონა პროდუქცია, რომლის 88,0%-ს წარმოადგენდა ხორბალი, 4,8%-ს სიმინდი, 2,5%-ს სოიოს შროტი, 2,2%-ს ფქვილი, 1,5%-ს — ალაო, ხოლო დანარჩენ პროდუქციას უმნიშვნელო წილი ჰქონდა:

ელევატორი

2016 წლის განმავლობაში, ელევატორების მიერ გაყიდულია 177,1 მლნ ლარის ღირებულების 320,8 ათასი ტონა პროდუქცია, საიდანაც 74,2% იყო ადგილობრივი (საკუთარი წარმოების).

მომსახურების საფასურმა 1,5 მლნ. ლარი შეადგინა, ხოლო გადამუშავებასა და შენახვაზე გაწეულმა დანახარჯებმა — 1,1 მლნ. ლარი.

2016 წლის განმავლობაში ელევატორების მიერ გაყიდული იმპორტირებული პროდუქციის დიდი ნაწილი ხორბალზე მოდიოდა — 54,1%.

ადგილობრივი წარმოშობის (საკუთარი წარმოების) პროდუქციაში მოცულობის მიხედვით ჭარბობდა ფქვილი (რომელზეც მოდიოდა ელევატორების მიერ გაყიდული ადგილობრივი პროდუქციის 68,1%), ქატო (16,3%) და ხორბალი (14,1%).

ელევატორების მიერ გაყიდული პროდუქციიდან უცხოურ ბაზარზე რეალიზებული იქნა სოიოს შროტი (3%), სიმინდი (6,7%), სოიოს კოპტონი (3,5%) და სოიოს ზეთი (1,3%).

ელევატორების 25,7% თვლის, რომ ყველაზე მნიშვნელოვან გავლენას კონკურენტუნარიანობაზე შესაბამისი მოწყობილობის/ტექნოლოგიის უქონლობა ახდენს.

14,7% მნიშვნელოვან ფაქტორად ფინანსურ რესურსებზე სუსტ ხელმისაწვდომობას ასახელებს, 13,4%-ის აზრით, კონკურენტუნარიანობაზე ყველაზე მეტად გავლენას ახდენს თანამშრომელთა კვალიფიკაცია. 12,7% — მთავარ მიზეზად კომუნალური გადასახადების სიდიდეს, 12,1% — სუსტ კავშირს მწარმოებლებთან, 11,7% — სახელმწიფო გადასახადების სიდიდეს და 9,8% — მომსახურებაზე დაბალ მოთხოვნას ასახელებს.

2016 წელს საქართველოში 43 ელევატორი ფუნქციონირებდა, რომელთა უმრავლესობაც (58,1%) ქვემო ქართლის რეგიონში იყო განთავსებული. ელევატორების 16,3% ფუნქციონირებს შიდა ქართლში, 14,0% — ქ. თბილისში, 4,7% — სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, ხოლო დანარჩენი 11,6% სხვადასხვა რეგიონებშია წარმოდგენილი:

ელევატორი

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
აგროსფერო
კლაასი
თქვენი საეკლამო ბანერი
Georgian Dairy
AgroPlus
ყველის არჩევის ფაქტორები და შენახვის წესები
1331 Views

ადამიანმა რძის ჩაკვეთა და მისგან ყველის ამოყვანა 7000 წლის წინათ ისწავლა. დღეს რძის ჩასაკვეთად სხვადასხვა კვეთი გამოიყენება, ყველაზე ხშირად კი

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
აგროკავკასია FB